ТЕМА 7. ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ

Префікс с- уживається

Префікс з- уживається

Префікс зі- уживається

перед к, п, т, ф, х

( Перед Ка-Пе-Те-еФ-Ха голос притиха )

перед усіма іншими приголосними

перед сполученням при­голосних (у тому числі перед сполученням губ­ного та [й])

скропити, спекти, стягнути, сфокусува­ти, схилити

зшити, зчистити, зцідити

зіставити, зіп’ястися

Префікс пре-

Префікс при-

Префікс прі-

виражає найвищий ступінь ознаки в при­кметниках або прислів­никах (його можна замі­нити словом дуже):пречудовий = дуже чудовий, пресильний = дуже сильний

уживається в словах, що означають наближення, при­єднання ( приїхати, прикру­тити ); неповноту, частковість і результат дії (при лягти, при­меншувати, придумати)

уживається в словах

прізвище, прізвисько,

прірва

Запам’ятайте: пре зирли­вий, презирство, преосвященний, преподобний, престол, превелебний

уживається в словах, утворе­них від іменників з приймен­никами (при чому?): прикордонник (при кордоні) , прибережний ( при березі), пригірок (при гірці)

Префікс пере- пишемо завжди з е: пере мога, перехід.

У префіксах роз-, без-, через-, від-, над-, під-, між- тощо кінцевий дзвінкий приголосний не змінюється перед глухими приголосними: роз­ крутити, безхмарний, черезплічник, надходити, обпалити, відчинити, представник.

Виконайте завдання:

73. Замість крапок вставте пропущені літери з або с відповідно до правил їх вживання.

..казати, ..житися, ..зирнутися, ..чистити, ..шити, ..бити, ..гаснути, ..будити, ..горнути, ..заду, ..біжжя, ..косити, ..трусити, ..твердити, ..падати, ..користатися, ..питати, ..ховати, ..хованка, ..клеїти, ..печений, ..переду, ..тягнути, ..творювати, ..тіснити, ..киснути, ..хопити, ..ходинка, ..планувати, ..просоння, ..повістити, ..сунути, ..цілити, ..терпіти, ..поконвіку, ..сохнути, ..цідити.

74. На місці крапок поставте літери е, и чи і, орієнтуючись на правила правопису.

Пр...чудовий, пр...кручений, пр...жовклий, пр...кордонник, пр...валити, Пр...карпаття, пр...зирливий, пр...мушений, пр...кумедний, пр...рва, пр...бій, пр...бічник, пр...зидент, пр...хитрий, пр...фронтовий, пр...звисько, пр...стиж, пр...вабити, пр...землитися, пр...гнобити, пр...гощати, пр...подобний, пр...берегти, пр...пинити, пр...свята, пр...тензія, пр...ймач, пр...дикат, пр...з...нтація, пр...горілий, пр...гасити.

75. Тіні прадідів блукають, тіні ходять по землі, нам хорогви ро..гортають, нам дають свої шаблі. (Олександр Олесь.) Мені великих ро..кошів не треба, ро..кутими дорогами іду. (М.Гурець.) Бе..мірну силу чуєш у руках і весь ростеш у бе..мір. (І.Франко.) Ро..ступиться темная ніч на землі, і сонце ласкаве на обрії встане. (Олександр Олесь.) Мріє, не зрадь! Я так довго без тебе тужила, стільки бе..радісних днів, стільки бе..сонних ночей... (Леся Українка.) Ро..пустила душа крила, пісня ллється, ллється... (П.Куліш.) Відцвіте калина і ягоди ро..сипле на путі. (М.Шевченко.) Раби речей і бранці глупоти, не ро..ставляйте сітей слабосилим! (Л.Забашта.)

76. Міст (з,с)получає береги, що не (з,с)ливаються ніколи. (В.Раєвський.) А (з,с)погади, як птиці (з,с)томлені, у серце стукають моє. (Г.Коваль.) Химерний сон з душі (з,с)летів і (з,с)ник. (Д.Павличко.) І (з,с)чорніють троянди червоні, наче в ранах запечена кров. (Леся Українка.) Сумно в безвість (з,с)пливають дні. (В.Раєвський.) Може, стежку до тебе десь хрещатий барвінок (з,с)ховав? (Д.Луценко.) (З,с)жовкне лист уліті, відчахнеться віття. (М.Стельмах.) (З,с)черствіла вчорашня хлібина. (О.Вертіль.) Ніч (з,с)сідається, наче кришталь. (В.Стус.) Розтулило сонце золоті повіки, на сніги (з,с)чорнілі впали промені. (В.Сосюра.) Гострим полиском хвилі (з,с)палахують після бурі у місячну ніч.(Леся Українка.) (З,с)тишую, (з,с)повільнюю свій крок.(Д.Луценко.) В камінні, як голка в сіні, (з,с)губився струмок. (Д.Павличко.)

77. Удача сама не прийде – її праця пр..веде. Як зерно зробиться, то золото пр..котиться. Не сам цвях лізе в стіну, його молоток пр..прошує. Не кожна Ганна пр..гарна. Робота з пальців пр..краси зніме. Робота пр..краша, а лінощі – іржа. Була б голова на плечах пр..мудра, а хліба вона пр..думає. З охотою мовжна і камінь пр..цвяхувати. Ласкою й тигра пр..спиш. Кому пр..пече, той з каменю пр..смачний хліб спече. Сам пр..кидай, де твій рай. Не пр..кладав муки – не простягай руки. Доки губки не пр..тиснеш, вода з неї не потече. Дерево зрубаєш – не пр..шиєш. Пр..лип, як до Ганни Пилип.

78. Перепишіть слова, добираючи з дужок потрібну літеру.

Пр(и,е)азов’я, пр(и,е)чал, пр(и,е)паркуватися, пр(и,е)ярок, пр(и,е)зирливо, пр(и,е)браний, пр(и,е)завзятий, пр(и,е)хований, (з,с)фальсифіковано, пр(и,е)чепа, пр(и,е)скочити, пр(и,е)свята, пр(и,е)ступити, пр(и,е)гір’я, пр(и,е)товкти, (з,с)балансований, (з,с)хильність, пр(и,і)звисько, пр(и,е)глухий, пр(и,е)глушити, пр(и,е)года, (з,с)проможний, пр(и,е)скіпливий, пр(и,е)чепливий, пр(и,е)сумирний, (з,с)ходження, пр(и,е)тихий, пр(и,е)тихлий, пр(и,е)свячений, пр(и,е)дорожній, (з,с)шивання, (з,с)планований, (з,с)кидання, (з,с)чищення, (з,с)фальшивити, (з,с)тухати, (з,с)тиснення, (з,с)кріпити, пр(и,і)звище, пр(и,е)стосування.

Виконайте тестові завдання:

1. Літеру з треба писати на місці крапок у всіх словах рядка
А ро..повісти, ..цементувати, ..пекти
Б бе..силий, ро..копати, бе..крилий
В ..чорнілий, ..цілення, не..проста
Г ро..кроїти, ..підлоба, бе..прав’я
Д ..ховати, ..керувати, ро..чистити

2. Літеру з треба писати на місці крапок у всіх словах рядка
А ро..писка, ..поживати, ро..клад
Б ..бивати, ро..писати, ..корочення
В ..гризти, ..чесати, ..хвилюваний
Г бе…барвний, ..молочений, ..жувати
Д ..тягнення, ..вернутися, ро..почати

3. Літеру з на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка
А ро..чин, ..формувати, бе..хребетний
Б бе..перешкодний, ро..колоти, ..тесати
В бе..порадний, ..повістити, ..читати
Г ро..галуження, бе..крилий, ..судомити
Д ро..цінки, ..поетизований, ро..копки

4. Літеру з на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка
А ро..житися, бе..таланний, ..жовклий
Б ..томлений, бе..журний, бе..хмарний
В..палення, ро..поділ, бе..коштовний
Г ро..трощити, бе..карний, ..худнення
Д ..кроплення, ро..холодити, ро..квіт

5. Префікс зі є в кожному слові рядка
А ..щулитися, ..псувати, ..клеїти
Б ..п’ястися, ..тліти, ..хвилювати
В ..рвати, ..старитися, ..тримати
Г ..в’янути, ..йтися, ..стрибнути
Д ..тнутися, ..грітися, ..кроїти

6. Прочитайте речення.
Над (1)чорнілим лісам (2)томлено (З)мочуються вечірні сутінки, бе(4)жально вкриваючи (5)порожнілу галявину.

Літеру с треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ
А 1, 2
Б 2, 4
В 3, 5
Г 1, 4
Д 4, 5

7. Літеру с на місці крапок треба писати в кожному слові рядка
А ..хованка, ..чеплення, ..тиха
Б ..тратити, ..прожогу, ..жати
В ..шиток, ..прямувати, ..терти
Г ..кувати, не..проста, ..тискач
Д ..тіснити, ..кинути, ..ціпити

8. Літеру с на місці крапок треба писати в кожному слові рядка
А ..творення, ..котити, ..шивач
Б ..фабрикувати, ..тяжка, ..пуск
В ..чесати, ..кинути, ..цілення
Г ..тишити, ..терпіти, ..чинити
Д ..сунути, ..патахнуги, ..хил

9 . Літеру с треба писати на місці крапок у всіх словах рядка
А ..казаний, ..палахнути, ..тягнення
Б ..каламутити, ..паяний, ..сипати
В ро..хитати, ..худнути, ..тулити
Г ..пресувати, ..формувати, ..літати
Д ..твердження, ..ведений, ..краю

10. Літеру е треба писати на місці крапок у всіх словах рядка
А пр..старий, пр..багато, пр..кінцевий
Б пр..білений, пр..чудовий, пр..довгий
В пр..великий, пр..непорочний, пр..стол
Г пр..велебний, пр..дорожній, пр..тихий
Д пр..важкий, пр..крашений, пр..поганий

11. Літеру е треба писати на місці крапок у всіх словах рядка
А пр..бережннй, пр..щедрий, пр..вражий
Б пр..голубити, пр..завзятий, пр..кумедний
В привільний, пр..земкуватий, пр..святий
Г пр..важливий, пр..жалібний, пр..гноблення
Д пр..освященний, пр..мудрість, пр..чистий

12. Літеру е на місці крапок треба писати в усіх словах рядка
А пер.дбачати, пр..дтеча, пр..старкуватий
Б пр…гарячий, пр..непорочний, пр..міцио
В пер..дмістя, пр..дивио, пр..хорошений
Г пр..пізнитися, пр..широкий, пер..тинати
Д пр..мерзлий, пер..хрестя, пер..крутити

13. Літеру е на місці крапок треба писати в усіх словах рядка
А пр..темиий, пр..хтольний, пр..смакувати
Б пр..густий, пр..освященний, пр..темнілий
В пр..славний, пр..смачний, пер..можений
Г пр..краси, пр..надійний, пр..сумирний
Д пр..гнічений, пер..братися, пр..бідний

14. Літеру и на місці крапок треба писати в усіх словах рядка
А пр..в’ялий, пр..добритися, пр..землити
Б пр..спокійиий, пр..мерзнути, пр..бічник
В пр..горілий, пр..зирливий, пр..думаний
Г пр..вітність, пр..чорнілий, пр..завзятий
Д пр..жорстоко, пр..блуда, пр..кидатися

15. Літеру и на місці крапок треба писати в усіх словах рядка
А пр..года, пр..мудрість, пр..дніпровський
Б пр..солений, пр..холодний, пр..бережний
В пр..несений, пр..вокзальний, пр..д’явник
Г пр..азовський, пр..нишклий, пр..чудесний
Д пр..крашений, пр..долинний, пр..писати

16. Літеру и треба писати на місці крапок у всіх словах рядка
А пр..мружити, пр..гірклий, пр..боркати
Б пр..ходити, пр..єднати, пр..зирливий
В пр..д’явити, пр..більшений, пр..тихлий
Г пр..будова, пр..кордонний, пр..звище
Д пр..подобний, пр..шитий, пр..співувати

17. Літеру и треба писати на місці крапок у всіх словах рядка
А пр..жовкати, пр..міський, пр..мужній
Б пр..марнілий, пр..купити, пр..мокрий
В пр..морожений, пр..сідати, пр..грубий
Г пр..вабити, пр..голомшити, пр..бутки
Д пр..хоромити, пр..власнити, пр..благий

18. Помилку в правописі префікса допущено в рядку
А надхмарний, оббити, розплющити
Б міжсудинний, передплата, відчинити
В обшукати, безслідно, зфальшивити
Г зіпсувати, безтурботний, обпекти
Д розхвалити, підкласти, зжалитися

19. Правильно написано всі слова рядка
А віддячити, призвище, безпорадний
Б премружений, примчати, обходити
В причепити, оттягти, примудритися
Г розтягти, прекумедний, приборкати
Д спалах, прекметний, передбачення

20. Прочитайте фрагмент тексту.
Пр(1)томлений Київ тане пр(2)велебними золотими банями церков у пр(3)смерковому світлі. Напівголоса гомонить Хрещатик, тихо пр(4)шіптують травами придніпровські пагорби, засинає велике й вічне Місто.

Літеру е треба писати замість цифри
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5

Теми