ТЕМА 20. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В СКЛАДНОПІДРЯДНОМУ РЕЧЕННІ

Складнопідрядним називається складне сполучникове речення, частини якого нерівноправні за змістом та синтаксично і поєднуються сполучниками підрядності або сполучними словами: Сиджу і слухаю, як народжується вітер.

Класифікація сполучників за значенням

Підрядні:
- причини: бо, тому що, через те що, у зв'язку з тим що;
- мета: щоб, для того щоб, коли б, з тим щоб;
- умовні: якщо, коли, тільки;
- часові: коли, поки, тільки, ледве, як тільки;
- порівняльні: як, мов, ніби, нібито, мовбито, немов, наче, неначе, немовбито, неначебто;
- пояснювальні: чи, або, тобто, цебто, себто, а саме, як от;
- допустові: хай, хоч, нехай, дарма що;
- наслідкові: так що.

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В СКЛАДНОПІДРЯДНОМУ РЕЧЕННІ

Кома ставиться

Приклади

1. Кома ставиться між підрядною і головною частиною складнопідрядного речення, якщо підрядна частина стоїть після головної, перед нею, або всередині головної частини.

Говоріть, як колись вас навчала матуся.

Той ліс, що я дитиною садив, гуде й шумить.

2. Якщо підрядна частина з’єднується з головною складеними сполучниками тому що, через те що, завдяки тому що, так що, незважаючи на те що, внаслідок того що, в міру того як і под., кома ставиться один раз: перед сполучником або в середині його в залежності від змісту й інтонації.

Досить холодно, так що ми топимо вже грубки.

Але: Замерзли так, що довелося затопити грубки.

3. Якщо в складному реченні збігаються підряд два сполучники (два сполучники підрядності або сполучники сурядності і підрядності), то кома між ними ставиться тільки тоді, коли частину, яка починається другим сполучником, можна опустити без шкоди для будови всього речення. Якщо ж опустити її не можна, кома між двома сполучниками не ставиться.

Соломія міркувала, що, коли брати у ліву руку, плавні мусять швидко скінчитися.

Так холодно, що якби не вмів дрижати, то змерз би.

Кома не ставиться

Приклади

1. Якщо підрядна частина починається з частки не .

Важливо взнати не коли він поїхав, а коли повернеться.

2.Складений сполучник звичайно не розділяється комою коли підрядна частина стоїть перед головною.

Через те що він був у дорозі, він не писав їй.

3. Між двома підрядними частинами, з’єднаними сполучниками і (й), та (і), або, чи, якщо вони мають спільну головну частину.

Він розказував, яку в селі рибу ловлять і яка в них ріка рибна.

4. Між головним і підрядним реченням, якщо підрядна частина складається з одного слова або двох сполучних слів.

Примітка. Якщо до сполучного слова прилягає повнозначне слово, то кома між головною і підрядною частиною ставиться.

Діти розійшлись хто куди.

Сагайдак в першу мить не зрозумів, де він.

Двокрапка

Приклади

Якщо підрядна з’ясувальна частина відноситься до слова в головному реченні, яке вимагає роз’яснення.

Серпень вінчає літечко красне. У народі говорять: що в цей час збереш, з тим і зиму проведеш.

Виконайте завдання:

198. Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки.

1. І все росте в душі моїй надія що доля усміхнеться ще мені. 2. Тепер на Вкраїні усе так перевернулось переплуталось і перемішалось що навпростець нікуди не пройдеш. 3. Той ліс що я дитиною садив гуде й шумить на кам'янім узгір'ї. 4. Повік не постаріє серце кобзи як житиме хоча б один кобзар. 5. Коли людині є що сказати вона виллє з глибини власної душі все те що має на папір або полотно. 6. Чому б не перенести свою майстерню туди де ти народився і виріс.

199. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки між частинами складнопідрядного речення, визначити вид підрядного речення.

1. Благословення та ясна година коли дитя читає «Кобзаря». 2. Є така країна Україна де мені судилося зрости. 3. Ми малими щоб нарвати квіту по найтонших дряпались гілках. 4. На небі сонце сміялося так що не відповісти йому усмішкою було б просто нечемно. 5. Листя горобини з зеленого стало жовтим а подекуди і червоним так що його важко було відрізнити від ягід. 6. Катря аж зійшла з дороги і не помітила як. 7. Стала я під вербою не тямлю чого стою! 8. Кожен народ що дбає про сьогоднішнє і майбутнє знає до чого веде руйнування чи зрікання рідної мови. 9. У природі ніч існує для того щоб у тиші росло усяке зілля і відпочивала людина. 10. Багато горя зазнала Малуша а передумала стільки що коли б тими думками та засівати землю то вже все поле й шляхи від Росі до Києва проросли б шипшиною й тернами. 11. Той хто любить паростки кленові хто діброви молоді ростить сам достоїн людської любові бо живе й працює для століть! 12. Я люблю коли є в домі діти і коли вночі вони сміються. 13. Здається, само небо якби упало на наші плечі не було б таке тяжке як та неправда та наруга котру ми терпимо від кожного!

200. Прочитайте речення й розставте в них розділові знаки.

1. Пишіть листи і надсилайте вчасно коли їх ждуть далекі адресати коли є час коли немає часу і коли навіть ні про що писати (Л. Костенко). 2. Я помічав що в таборах де було голодно і холодно люди відчували себе дуже здоровими й міцними духом (М. Дочинець). 3. У нас є до кого звернутися лише тоді коли тобі добре (Л. Костенко). 4. Коли приходить сезон ягід мо­жете відмовляти собі в будь-якій їжі тільки не в ягодах (М. Дочинець). 5. Надію в хаті пова­жайте її на видному тримайте бо де у хаті вона є туди і щастя забреде (С. Горлач). 6. І хоч весна одранкувала а осінь вже рум’янить глід мені зозуля накувала немарно сто завітних літ (Д. Лу- ценко). 7. Бери стільки скільки можеш підняти інакше надірвешся й утратиш усе що маєш (В. Шкляр). 8. У Івася немає тата. Не питайте тільки чому (В. Симоненко). 9. З того часу як почалися бої в Будапешті гармати супроводження йшли поряд штурмових груп ( О. Гончар). 10. День був жаркий незважаючи на те що краплі рясного вранішнього дощу іскрилися на траві (Марко Вовчок). 11. Для того щоб бути щасливим треба мріяти завжди (М. Сом).

Виконайте тестові завдання:

1. Кому пропущено в реченні
А Хата, що стала для мене прихистком розміщувалася вище за інші.
Б Якщо молодший ні з чим не криється, старший не повинен дорікати.
В Цілком у твоїх силах зробити, щоб світ довкола став трішки кращим.
Г З’являться нові машини, рушієм яких буде електромотор і водневе паливо.

2. Кому пропущено в реченні
А Нас ніхто не чує, бо нас нікому почути.
Б Ми забуваємо, що ліки ростуть із землі.
В Камінь, що котиться мохом не поростає.
Г Ігрові шоу не такі важливі, як може здаватися.

3. Кому пропущено в реченні
А Часто ми тікаємо в щоденні справи, щоб не відчувати базового незадоволення життям. Б Люди, які споживають хоча б одне яблуко на день лікарів не знають і живуть на 10 років довше.
В Сад стояв по коліна в тумані, який повільно спадав усе нижче й всотувався в землю.
Г Вершник поплескав по шиї вірного товариша, що вивів його в білу зиму до України.

4. Кому пропущено в реченні
А Думаю про те, хто вмикає зорі й хто їх вимикає.
Б Люди носять із собою ліхтарі, щоб краще бачити.
В Якщо не знаєш, що робити роби хоч те, що можеш.
Г Якщо ви хочете збирати мед, не перекидайте вулика.

5. Кому пропущено в реченні
А За традицією кожний, хто переживає сильне й глибоке почуття відкриває запис­ничок і занотовує, як довго воно тривало.
Б Засідання, що відбувалося сьогодні, стало справді цікавим завдяки людині, яка стояла тепер на трибуні.
В Западає тиша, у якій вряди-годи чується порипування крісла, чиєсь покахикуван­ня чи бурчання в шлунку. <
Г Думою тугу розвію, щоб був я завжди таким, яким мене мати вродила й благосло­вила в світи.

6. Кому пропущено в реченні
А Ми ще не пізнали світу, у якому живемо.
Б З-за дерев, які оточували озеро, проблискувало світло.
В Коли дивлюся, як на очах міняються довколишні барви, мені легшає.
Г Цікаво, хто може облікувати скільки людині відведено випробувань?

7. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати.
Б Зернина, що лягає в ґрунт, не журиться, коли і що з неї виросте.
В Для того, щоб млинець не прилипав до сковороди, треба її змастити маслом.
Г Хто хоче мати друзів, той повинен діяти, не шкодуючи сил і часу.

8. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А Перед тим як сідати обідати, радимо обов’язково ретельно помити руки милом.
Б І хоча життя послало йому калюжу замість океану, душа в нього була океанська.
В Бери стільки, скільки можеш підняти, інакше надірвешся й утратиш усе, що маєш.
Г Незважаючи на те, що починалася буря, ми всією юрбою йшли до морського берега.

9. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А Мені не шкода того, що моє і що я втрачаю...
Б Доки мені Бог сил дасть і доки буду жити, буду робити...
В Є велика різниця між тими, хто розумний і хто інтелектуал.
Г Пройшло немало років, як погас вогонь війни, і вичахли гармати.

10. Тире можна поставити на місці крапок у реченні
А Часом здається ... що життя стає легшим і простішим.
Б Будинок має таємницю ... про яку перехожі навіть не здогадуються.
В Якщо приїдете вчасно ... зможемо сходити в парк, що на тому березі.
Г Якщо ти за своє життя не посадив жодного дерева ... плати за чисте повітря.

11. Прочитайте речення.
Солов’ї заливисто перетьохкуються у вербах (1) і (2) коли вони тьохкають (3) то зда­ється (4) усе на світі зникає.
НЕ ТРЕБА ставити кому на місці цифри
А 1
Б 2
В 3
Г 4

12. Прочитайте речення.
Ви скажіть своєму пану (1) що заплати не бажаю (2) бо (3) коли я що дарую (4) то на­зад не забираю.
НЕ ТРЕБА ставити кому на місці цифри
А 1
Б 2
В 3
Г 4

Теми