ТЕМА 12. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

ЗАУВАЖТЕ

1. Суспільно важливий, суспільно небезпечний, суспільно необхідний і под. треба писати окремо. Перевіряйте написання, використовуючи формулу «2-й компонент — для суспільства»: важливий для суспільства, небезпечний для суспільства, необхідний для суспільства (але спо­лука політичний для суспільства — набір слів без змісту, тому суспільно-політичний пишемо з дефісом).

2. Запам’ятайте написання слів всесвітньо відомий і всесвітньо-історичний.

3. Військовозобов’язаний, військовополонений треба писати разом, бо це прикметники, ужи­ті в значенні іменників: Женевська конвенція вимагає з усіма військовополоненими поводитися однаково. Обмін військовополоненими.

Виконайте завдання:

124. Запишіть слова, знявши риску.

Холодно/кровний, аграрно/промисловий, німецько/український, всесвітньо/відомий, ав­томобільно/тракторний, легко/атлетичний, авторсько/правовий, хитро/мудрий, лимонно/ кислий, кримсько/татарський, верхньо/дніпровський, трохи/нижче/підписаний, двадцяти/ дев’яти/мільярдний, темно/червоний, жовго/гарячий, кисло/солодкий, контрольно/вимірю- вальний, віце/президентський, суспільно/вагомий, суспільно/економічний, суспільно/корисний, гостро/носий, китайсько/японський, мікро/хвильовий.

125. Випишіть прикметники з дефісом.

Хитро/мудрий, суспільно/необхідний, зимово/осінній, всесвітньо/відомий, алжир­сько/туніський, гостро/сюжетний, бузково/трояндовий, швидко/розчинний, історико/фі- лологічний, діаметрально/протилежний, лілово/жовтий, червоно/гарячий, австрійсько/ні- мецький, кримсько/татарський.

126. Запишіть складні прикметники разом або через дефіс.

Південно/український, науково/технічний, історико/краєзнавчий, високо/авторитетний, сто/двадцяти/п’яти/кілометровий, жовто/гарячий, машино/будівний, сніжно/білий, синьо/окий, темно/шоколадний, темно/шкірий, восьми/градусний, рибо/консервний, хіміко/біологічний, східно/слов’янський, всесвітньо/історичний, лісо/захисний, коротко/часний, північно/східний, світло/рожевий, гірко/солоний, право/бережний, лісо/степовий, військово/зобов’язаний, воєнно/стратегічний, синій/синій.

127. Запишіть прикметники разом або через дефіс.

Рідний/ріднесенький, білий/білий, червоно/гарячий, правдо/подібний, зовнішньо/політичний, тепла/тепла, народно/пісенний, нафто/переробний, різно/кольоровий, широко/плечей, сіро/попелястий, м’ясо/молочний, багато/тисячний, різно/барвний, біло/гривий, 9/поверховий, легко/атлетичний, західно/європейський, сільсько/господарський, буряко/збиральний, синьо/окий, суспільно/корисний, віце/адміральський, військово/повітряний, світло/чолий, важко/хворий, зовнішньо/політичний, всесвітньо/відомий, суспільно/політичний, внутрішньо/політичний.

128. Від поданих словосполучень утворіть, де можливо, складні іменники і прикметники.

Короткий час, вище зазначити, знати край, красно мовити, подібний до купола, кривавий і червоний, збирати зерно, культура і побут, лікувати кумисом, легко розчиняти, падає листя, лікувальний і профілактичний, знавець літератури, ломити камінь, дробити лід, мало вимагати, медичний і хірургічний, різати метал, мілке дно, знати мову, середні віки, осінь і зима, людина високої кваліфікації, 75 літ, відомий на весь світ, Західний Сибір.

129. Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс.

Навчально/виховний, нижче/згаданий, діаметрально/протилежний, фізико/математичний, взаємо/вигідний, світло/бузковий, військово/спортивний, воєнно/стратегічний, суспільно/необхідний, первісно/общинний, синьо/жовтий, червоно/гарячий, всесвітньо/історичний, азотно/водневий, прямо/спинний, броне/бійний, народно/визвольний, суспільно/корисний, водо/провідний, біло/корий, кисло/молочний, електро/зварювальний, глухо/німий, південно/українські, біло/церківський, кам’янець/подільський, літературно/художній, молочно/білий, білий/білий.

130. Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс.

І. Науково/технічний, вісімнадцяти/градусний, атомно/ молекулярний, буряко/збиральний, суспільно/шкідливий, вогняно/ червоний, віце/адміральський, військово/повітряний, арматурно/ зварювальний, зовнішньо/політичний, культурно/освітній, лісо/ захисний, обернено/пропорціональний, індо/європейський, світло/ захисний, яскраво/червоний, різко/виявлений, темно/шоколадний, темно/шкірий, торгово/кооперативний, ткацько/обробний, рожево/ золотий, суспільно/політичний, жовто/гарячий.

ІІ. Всесвітньо/відомий, колісно/гусеничний, політично/ зрілий, загально/демократичний, золотаво/зелений, вокально/ інструментальний, експериментально/дослідний, єдино/кровний, матеріально/технічний, суспільно/корисний, всесвітньо/історичний, електро/акустичний, електронно/ядерний, англо/сакський, близько/ споріднений, внутрішньо/політичний, ветеринарно/зоотехнічний, внутрі/класовий, водно/спортивний, вагоно/ремонтний, прямо/ залежний, вертикально/свердлильний, афро/азіатський, виробничо/ споживчий, північно/атлантичний, радіо/фізичний, лампово/ детекторний, спортивно/оздоровчий, критико/бібліографічний, вище/зазначений.

ІІІ. Масово/політичний, мовно/стилістичний, лужно/кислотний, мало/досліджений, морально/побутовий, біло/сніжний, зерно/очисний, старо/церковно/слов’янський, професійно/кваліфікаційний, м’ясо/рослинний, яро/зелений, тепло/прийнятий, роздільно/пелюстковий, соціально/культурний, сніжно/білий, широко/доступний, м’ясо/консервний, ремонтно/будівельний, соціально/небезпечний, водо/лікувальний, лічильно/обчислювальний, лісо/меліоративний, вітро/енергетичний, високо/піднятий, свердлильно/шліфувальний, логіко/граматичний, м’ясо/яєчний, овоче/консервний, зерново/тваринницький, ясний/яснесенький, опукло/ ввігнутий.

131. Запишіть складні прикметники, знімаючи риску.

Військово/зобов’язаний, українсько/англійський, жовто/гарячий, гостро/верхий, народно/пісенний, світло/зелений, кисло/молочний, кам’яно/вугільний, мовно/літературний, приватно/власницький, висо­ко/авторитетний, фсторико/культурний, взаємо/вигідний, п’яти/міль­йонний, шоколадно/ванільний, кисло/солодкий, синьо/окий, холод­но/кровний, аграрно/нромисловий, червоно/гарячий.

У словах, записаних через дефіс, підкресліть першу букву; із позначених літер має вийти назва літературного жанру, який започаткував Остап Вишня.

132. Поміркуйте, чому прикметник білосніжний треба писати разом, а сніжно-білий - з дефісом.

Виконайте тестові завдання:

1. Разом треба писати слово
А українсько/німецький
Б польсько/український
В західно/український
Г південно/західний

2. Разом треба писати слово
А золото/гарячий
Б кисло/солодкий
В світло/рожевий
Г синьо/жовтий

3. Окремо треба писати слова
А суспільно/економічний
Б суспільно/політичний
В суспільно/історичний
Г суспільно/важливий

4. Окремо треба писати слова
А вище/згаданий
Б давньо/грецький
В старо/український
Г швидко/написаний

5. З дефісом треба писати слово
А мовно/літературний
Б народно/поетичний
В соціо/культурний
Г мовно/стильовий

6. З дефісом треба писати слово
А військово/полонений
Б воєнно/стратегічний
В червоно/гарячий
Г жовто/гарячий

7. Разом треба писати обидва слова в рядку
А лимонно/кислий, кримсько/татарський
Б східно/німецький, військово/морський
В мало/забезпечений, крохмале/патоковий
Г чужо/земний, електронно/обчислювальний

8. Разом треба писати обидва слова в рядку
А чисто/сердечний, зло/ворожий
Б повно/цінний, казково/пісенний
В тепло/обмінний, м’ясо/молочний
Г чотири/зірковий, садово/городній

9. З дефісом треба писати обидва слова в рядку
А яскраво/фіолетовий, нижче/підписаний
Б механіко/математичний, ніжно/рожевий
В освітньо/виховний, конусо/подібний
Г кисло/терпкий, лимонно/кислий

10. З дефісом треба писати обидва слова в рядку
А іспансько/туніський, гостро/вухий
Б науково/фантастичний, темно/синій
В сумовито/тривожний, жовто/гарячий
Г північно/східний, безмежно/щасливий

11. Разом треба писати кожне слово рядка

А сорока/мільйонний, всесвітньо/відомий, гостро/верхий
Б кам’яно/вугільний, військово/зобов’язаний, біло/сніжний
В далеко/глядний, макро/економічний, суспільно/історичний
Г вільно/думний, загадково/таємничий, хімічно/зв’язаний

12. З дефісом треба писати кожне слово рядка
А розлого/крислатий, довго/жданий, віце/президентський
Б духмяно/медвяний, золотисто/рожевий, вище/підписаний
В турецько/болгарський, всесвітньо/історичний, сіро/зелений
Г діаметрально/протилежний, конусо/подібний, сизо/фіалковий

Теми