ТЕМА 16. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ

Однорідні члени речення – слова, що за змістом пов’язані з одним членом речення та відповідають на одне й те питання. Однорідні члени речення синтаксично рівноправні.

Кома ставиться:

Правило

Приклад

1. Між однорідними членами речення, не з’єднаними сполучниками.

Мені приснились ночі солов’їні, дівочі співи, пахощі левад.

2.Між однорідними членами речення, з’єднаними повторюваними сполучниками і..і, ні..ні, то..то, чи..чи, або..або.

В селянській душі не умруть ні волошки, ні поле.

3. Між однорідними членами речення, з’єднаними за допомогою парних сполучників як..так, не тільки.. а (але), не так..як, не стільки..стільки, якщо не..то, хоч..але (то, зате, проте) кома ставиться перед другим сполучником.

Жита зараз похитував не стільки вітерець, скількироса. У Килини та Горпини як не весілля, то родини.

4. Між парами однорідних членів речення.

Співають дзвінко сонячного дня птахи і листя, вітер і хмарини.

5. Між однорідними членами речення, з’єднаними протиставними сполучниками а, але, однак, проте, зате, та(але), так, хоч.

Дім силою будують, а розумом скріплюють.

6. Якщо частина однорідних членів з’єднана сполучниками, а частина – безсполучниково, кома ставиться між усіма ними.

День , вечір, і ніч, і ранок пройшли у напруженому очікуванні.

Кома не ставиться:

1. Коли сполучники і(й), та(і), або, чи, а чи не повторюються.

Тут пахне м’ята чи меліса. То була переміна або злам.

2. Перед першим повторюваним сполучником, якщо з нього починається перелік.

Моє щастя – Вітчизни простори, оповиті і сонцем, і хмелем, й зерном.

3. При повторенні сполучників і..і, ні..ні, коли однорідні члени становлять стійкий вислів чи фразеологізм.

І туди і сюди; і сміх і гріх; ні світ ні зоря; ні живий ні мертвий. Любов не має ні кінця ні краю.

4. Між двома дієсловами в однаковій формі, що вказують на рух і його мету.

Ой ти, гарний Семене, прийди сядь коло мене.

5. Якщо між двома однаковими словами стоїть заперечна частка не.

Впіймав не впіймав , а погнатися можна.

6. Якщо повторюваний сполучник і з’єднує різні однорідні члени.

Ми в боротьбі пройшли крізьбурі і негодиі творимо життя незборне, молоде.


Розділові знаки при однорідних членах речення з узагальнювальними словами

1. Після узагальнюючого слова перед однорідними членами речення ставиться двокрапка.

Все бачить співець у широкім роздоллі: і небо, і море, красу світову.

2. Якщо між узагальнюючим словом і однорідними членами є слова типу а саме, як-от, наприклад, то перед ними ставиться кома, а після них – двокрапка.

Чарівний світ пливе переді мною, як-от: сині води, білі піски, хати на високих берегах.

3. Після однорідних членів речення перед узагальнюючим словом ставиться тире.

Знайомі хатки, садки, доріжки – все те миготить в очах.

4. Якщо узагальнююче слово стоїть перед однорідними членами, а потім речення ще продовжується, то після узагальнюючого слова ставиться двокрапка, а після однорідних членів – тире.

Гості : пани й пані, молодь і старші леді – сиділи і стояли.


Тире ставиться:

1. При протиставленні.

Не плаваєлітає Семен Дніпром.

2. Якщо у наступному присудку вказано причину вираженої попереднім присудком дії, пояснення, уточнення, наслідок, швидку зміну подій

Мати ще не спала – очікувала його. А я скочив – Дунай перескочив.

Виконайте завдання:

171. Спишіть. Поставте, де потрібно, пропущені розділові знаки.

1. На цій землі родить щедро правда й добро мудрість і розум честь і відвага. 2. Уста неложні душу збережуть від руйнувань і сорому і зблуду. 3. Ти ж мені і товариш і брат і рідня. 4. Виють і плещуть і б’ють і ревуть дніпрові далекі пороги. 5. Гнів і жаль огонь і холод несамовита радість і гірка туга разом обхопили серце. 6. Після бурі Чорне море тихе лагідне прозоре. 7. І грає і піниться синєє море. 8. На поля дороги і стежинки падають і падають сніжинки. 9. Ніч була хоч і зоряна та темна. 10. То рожеве то синє було небо над лозами. 11. Заморожені дерева ждуть не діждуться свого свята. 12. Ой голубчику Гнате, йди врятуй мою корову. 13. Піди видій корову та оджени вівці до череди. 14. Богові своєму не молитву кров пожертвуєм багряну. 15. Не природа свято у багряних шатах. 16. Була темна осіння ніч. 17. Люблю я тебе вдень і вночі вранці і ввечері і не знаю краю своєї любові. 18. Ще ні світ ні зоря, а вже ходить гомін від двору до двору. 19. Тече вода в синє море та не витікає.

172. Спишіть речення. Виділіть узагальнююче слово при однорідних членах речення. Поставте розділові знаки.

1. Великий шлях несе різного народу і доброго і злого. 2. Ранок зачинався тихий та лагідний, все наокіл і трави і дерева і кущі наче завмерло. 3. Стельмахи є в кожному селі і в Кусиківцях і в Латинці І у Вербці. 4. Все змішалось в одну мить і злилось докупи і земля і море. 5. Скрізь червоно на небі і на узгір’ях і на горі. 6. Усе навколо дерева птахи люди сповнене весняної пружної нестримної сили. 7. Луки гори пишні сади все зелене і принишкле. 8. Все зникло, наче в казці місто гори поле гай. 9. Повітряний транспорт потребує подальшого розвитку а саме реконструкції аеропортів поповнення сучасними літаками. 10. Жито пшениця й овес все разом поспіло й присохло. 11. Саме національні держави Франція Німеччина Швеція Фінляндія тощо є осередками стабільності в сучасному світі. 12. Всяке птаство як-от деркачів перепілок куликів курочок можна було викосити косою в траві.

173. Перепишіть, вставляючи на місці рисок, де треба, розділові знаки.

1. Не вітер / буря над землею в замети клала білий сніг. 2. Дужі хвилі ринуть / і ридають / і здіймаються все вгору. 3. Хоч не зруйнована / руїна ся будова, з усіх кутків тут пустка вигляда. 4. Шумів вітер за тином, по садах, поза хатами / листя жовте зривав. 5. Семен стояв ні в сих / ні в тих, тримаючи в руках торбинку. 6. Скільки дійсних випадків / і казок / і кривавих легенд було розказано цієї ночі.

174. Спишіть. Поставте, де потрібно, пропущені розділові знаки.

1. Завод і лан село і місто злились в єдину пісню чисту. 2. Тут будуються не притулки якісь а будинки. 3. Посуда була вся дерев’яна і чарки й коряки усе з дерева. 4. Сором досада злість усе разом прилило в його голову. 5. При війні усього меншає і хліба і люду і любові. 6. Птахи шугають над соснами Юрмали передвіщують погоду морську. 7. То не хмара біла пташка хмарою спустилась. 8. Ні зір ні сонця ні весни без краю рідного немає. 9. Духмяне сіно пахне літом медовим чебрецевим цвітом і м’ятою і полиновою гірчинкою. 10. Гнів і жаль огонь і холод несамовита радість і гірка туга разом обхопили серце. 11. Обнадієні хлібороби не відходили ні вдень ні вночі від молотарок. 12. Хоч не рано почали та багато утяли.

Виконайте тестові завдання:

1. Однорідними членами ускладнено речення
А За лісом сонце сходило і розсіювалося біле плетиво хмар.
Б То зоря згасає, то меркне місяць у чорній млі.
В Дерево переплелося вітами, кущі шипшини порозросталися.
Г Хочеш їсти калачі — не сиди на печі.
Д У небі то розгоряються, то погасають сліпучі ракети.

2. Однорідними підметами ускладнено речення
А Любив дід гарну бесіду й добре слово.
Б Кривда правду переборе, і від того бідним людям горе.
В І Волги плин, і вітер подніпровський несуть веселі наші паруси.
Г І день, і ніч, і тисячі ночей, спасибі вам за цю Шехерезаду.
Д Нехай тендітні пальці етики торкнуть вам серце і уста.

3. Однорідними присудками ускладнено речення
А Земля на тих полях була чиста, чорна і сита.
Б Парк прикрашають статуї, фонтани, альтанки.
В На ходу Соломія висмикувала стебло або корінь водорості.
Г Почувся знадвору чийсь тихий, проте знайомий голос.
Д Осінню, веселим падолистом дихнув на нас вітер.

4. Однорідними додатками ускладнено речення
А Ось засиніла на небосхилі попруга, чи ліс, чи гори.
Б Думки, надії і причали снів мені давно нічого не пророчать.
В Весело й шумливо на вигоні за шахтарською слобідкою
Г Люблю твій малиновий усміх і святкову розкрилєність барв.
Д Радіти і садок, і поле, і долина.

5. Однорідними додатками ускладнено речення
А Обов’язковість, уважність — риси успішних людей.
Б Ховає час печать і сум за грати.
В Дощ і чорнобривці пахнуть осінню.
Г Очі їхні — любов та благання.
Д І сну нема, і спокою немає.

6. Однорідними обставинами ускладнено речення
А Вітер в гаї нагинає лозу і тополю.
Б Цілу ніч надворі виє хуга, плаче, деренчить в віконнім склі.
В Ой не хочу хатки, ані сіножатки, ні ставка, ні млинка, ні вишневого садка.
Г Окрім груш, слив, яблунь, тут росли дуби, клени й тополі.
Д А фіолетово, а синьо при хаті півники цвітуть.

7. Перед виділеним сполучником треба поставити кому в реченні (розділові знаки пропущено)
А Серед долини зеленіють розкішні густі та високі верби.
Б Тужлива пісня зринає з сопілки та не розважає сумного серця.
В А весілля в нашої донечки буде пишне людне та багате.
Г Хай тобі стелиться біла дорога та зелено вруняться обабіч жита.
Д Верби понахилялися до мене та й шепочуть довгастими листочками.

8. Правильно поставлено розділові знаки в реченні
А Є в нас сила і правда, і слава, і земля своя рідна й свята.
Б Шумить і шепче, і тривожить зрадливий дощ із-за кутка.
В Їхав, їхав козаченько лугом, долиною та лісочком, та садочком до своєї милої.
Г На Колимі запахло чебрецем, і руто-м’ятою, і кропивою.
Д А чи не занадто я славословлю старих своїх коней і село, і стару свою хату?

9. Між однорідними членами треба поставити кому в реченні (розділові знаки пропущено)
А У принишклих полях і луках ще лежить сніг.
Б То не хмара біла пташка хмарою спустилась.
В Боєць не сказав прокричав ці слова.
Г Багата моя Січ була не п’яним скопом могутніми синами!
Д Тече вода в синє море та не витікає.

10. Перед виділеним сполучником треба поставити кому в реченні (розділові знаки пропущено)
А Ніч була хоч і зоряна але темна.
Б Я живу не так собою як тобою.
В Справжні чудеса можна побачити уві сні або в казці.
Г Було нестерпно жарко як у приміщенні так і на вулиці.
Д Людина птиця і бджола люблять погожу днину.

11. Між однорідними членами треба поставити кому в реченні (розділові знаки пропущено)
А І сміх і гріх було дивитися на цю недоладну постать.
Б Про безхарактерних людей кажуть ні риба ні м’ясо.
В І холод і голод оселилися в Чінчиній хаті.
Г Нічний спосіб життя ведуть і сич і сова.
Д І так і сяк намагався їм допомогти а не виходить.

12. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А Квітнуть вишні в моєму саду, пахнуть солодко, ніжно, тремтливо.
Б Народилося літо з дощів і холодних снігів, наполохало сіло в садочку під вишнею.
В І враз затремтіло молоде листя, зашамотіло, струсило з себе дощ самоцвітів.
Г Любіть травинку і тваринку, і сонце завтрашнього дня.
Д Часом насниться синій барвінок, сивий полин і сум чебрецевий.

13. Правильно поставлено розділові знаки в реченні
А Ти ізнов мені снишся на стежці гіркої розлуки синім лугом, ромашкою, й птицею з канівських круч.
Б Представники обласної державної адміністрації зустрічалися, як із студентською молоддю, так і з робітниками на підприємствах.
В Малюк підстрибом опинився біля бабусі, заглянув у розтулені долоні і розгублено
застиг: метелик лежав, і ледь ворушився.
Г Природа оберігає й застерігає людину від злих помислів, учинків, робить її благородною,
щедрою, здоровою, й навіть мудрою.
Д І вдень і вночі до мого дому, саду, джерела буде відчинено хвіртку для сусідів, для їхніх дітей і всіх добрих людей.

15. Прочитайте речення.
Підвищена потужність освітлювальної апаратури(1) і оновлений смарагдовий газон(2) і осіяний розсувний дах над стадіоном створюють кращі умови(3) як для футболістів(4) так і для трансляції футбольних матчів(5) легкоатлетичних змагань та інших турнірів.

Кому треба поставити на місці всіх цифр, ОКРІМ
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5

16. Прочитайте речення.
«Кобзар» читали(1) перечитували(2) заучували напам’ять і переписували в Києві(3) у Харкові(4) у Полтаві(5) і в інших містах і селах по обидва боки Дніпра.

Кому треба поставити на місці всіх цифр, ОКРІМ
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5

17. Прочитайте речення.
Дівчина кинулась(1) затряслася(З) схопилась, щоб утікати (3) та, висипавши на землю квітки з фартушини, похопилася(4) знову опустилась па траву (5) і стала обома руками гарбати й кидат и у фартушину польове добро.

Кому треба поставити на місці всіх цифр, ОКРІМ
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5

18. Узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів у реченні (розділові знаки пропущено)
А Куди не повернешся скрізь земля і згори і знизу і праворуч і ліворуч.
Б Ні спека дня ні бурі ні морози ніщо не вб’є любов мою живу.
В Синє все озера річка в синяві намоклий ліс.
Г У лісі не було нічого ані грибів ані ягід ані черешень.
Д Усе в чеканні спілі краплі рос земля і місяць вишні і тополі.

19. Узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів у реченні (розділові знаки прокушено)
А І все поволі зникає море скелі земля.
Б Скрізь червоно на небі і на узгір’ях і на горі.
В Усе зникло наче в казці місто гори поле гай.
Г Луки гори пишні сади усе зелене й принишкле.
Д Пиши про все про тишу й буруни про більма рабства й гострозорість волі.

20. Перед однорідними членами треба поставити двокрапку, а після них — тире в реченні (розділові знаки пропущено)
А Оцих гоподь приречений кортеж довічно супроводить Україну і традиційні верби і калина все батьківське але й синівське теж!
Б Луки і ліси під пензлем осені барвисто немов шедеври пейзажиста горять на виставці краси.
В І не повітря і покручені лози і зів’яла трава усе це мимохіть нагадувало їй щасливі хвилини життя.
Г Усяке птаство як-от деркачів перепілок куликів курочок можна було викосити косою
в траві.
Д Річки трава дерева птахи люди усе навколо сповнене весняної пружної нестримної сили.

21. Перед однорідними членами треба поставити двокрапку, а після них — тире в реченні (розділові знаки прокушено)
А І квіт зорі і спалахи півонії, космічний гул і мовчазний туман усе довкруг в довершеній
гармонії звучить урочим ладом як орган.
Б Неспокій рух і боротьбу я бачив скрізь у дубовій вербовій корі у старих пеньках у дуплах у болотній воді.
В Згадка про рідну землю завжди і в щасті і в горі і в хвилини сумнівів супроводить нас,
Г Голос Духа чути скрізь по курних хатах мужицьких по верстатах ремісницьких по місцях
недолі й сліз.
Д Наближення зими у всьому серце чує і в шелесті листів і в вітрі і в стежках.

22. Прочитайте речення.
Тут усе(1) і повітря(2) і тиша(3) і вода(4) і дерева(5) сповнене такої імли, що й сам мимоволі сильнішим стаєш.

Тире треба поставити на місці цифри
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5

Теми