ТЕМА 19. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В СКЛАДНОСУРЯДНОМУ РЕЧЕННІ

Складносурядними називаються складні речення, частини яких рівноправні за змістом та граматично і поєднуються сурядними сполучниками.

Класифікація сполучників за значенням.
Сурядні:
1. Єднальні – і; й; та; ні.., ні; ані.., ані.
2. Протиставні – а; але; та (але); проте; зате; однак.
3. Розділові – або; то; чи; хоч; або .., або; чи.., чи; то .., то.

Розділові знаки в складносурядному реченні:

Правило

Приклад

Між частинами складносурядного речення ставиться кома.

Реве Дніпро , й лани широкополі медами пахнуть.

Якщо частини складносурядного речення значно поширені і в середині їх наявні коми, то між такими частинами ставиться крапка з комою.

Якщо друга частина складносурядного речення виражає висновок, наслідок чи різку зміну подій, перед нею ставиться тире.

Минулася буряі сонце засяяло.

Кома не ставиться

Приклади

Між двома частинами складносурядного речен ня, з'єднаними одиничним сполучником суряд ності і(й), та, або, чи(або), якщо вони мають спільний другорядний член речення або вставне слово

Уже давно стояла ніч над землею і зорі виблискували з темного неба.

Між двома частинами складносурядного речення, з'єднаними одиничним сполучником сурядності, якщо вони мають спільне підрядне речення

Коли почалася гроза , гра припинилася і діти кинулись бігти додому.

Між двома частинами складносурядного речення, з'єднаними одиничним сполучником сурядності, якщо це речення - питальне, спонукальне або окличне

Звідки ти і як тебе звати?

Хай вітер знамена колише й співають в садах солов'ї!

Між двома частинами складносурядного речення, з'єднаними сполучником сурядності, якщо ці частини можна характеризувати як називні або як безособові речення

Тиша і бур'яни .

Сумно й глухо .

Дощило і в повітрі віяло прохолодою.

Між двома з’єднаними зв’язком сурядності реченнями, якщо обидва вони є підрядними по відношенню до одного головного речення

Ми винуваті , що міліють ріки і лисинами світять береги.


Виконайте завдання:

190. Переписати речення, розставляючи, де треба, розділові знаки між частинами складносурядного речення.

1. Давно Шевченко серцем пломенів але ще й досі кожен припадає до джерела його вогненних слів. 2. А місяць все більше і більше заворожує ліси і вони, як скам’яніле море, стоять під тихим світлом, ждучи весни. 3. Срібен дощик проливається іскристо і веселка обіймає небокрай. 4. То не вода повесні, рвучи греблі та розносячи загати, гуде та клекоче то вигуки здіймаються вгору серед неугавного людського гомону. 5. Зеленіють жита і любов одцвіта і волошки у полі синіють. 6. А за вікном на квіти впали роси і соловей затьохкав у кущах. 7. Хай наше слово не вмирає і наша правда хай живе! 8. Яке високе блакитне небо висне у нас над головою і які чудові пісні дзвенять нині! 9. Він щось кричав безладно і верескливо, вирячивши банькуваті очі з червоними жилками але валковий трусив його все міцніше а турки гнали селян. 10. Ударив дятел міцно по корі, ще раз ударив і луна горою пішла, пішла… 11. Волошки стоять на вікні і дихає в хаті поле. 12. Коли він торкався смичком до струн скрипки все на світі зникало і залишалася тільки музика. 13. Десь кличе щастя дальній спів дівочий і у ставку відбився молодик.

191. Переписати речення, розставляючи, де треба, розділові знаки між частинами складносурядного речення.

1. Я люблю коли є в домі діти і коли вночі вони сміються. 2. Кругом висить морок та мла не просвітна буяє. 3. Дунув вітер понад ставом і сліду не стало. 4. З однієї квітки змія бере отруту і бджола бере мед. 5. Труд скучний та плід його смачний. 6. Не то осінні води шуміли не то вітер бився в заломах провалля. 7. Чи вдарить смерть у серце співом чи упаду в безодню я? 8. Можливо, білка спалахне між віття та вивільга між віття заблищить. 9. Дай людині владу і вона себе покаже. 10. Торкає вітер пальцем колосочки й вони дзвенять.

192. Переписати речення, розставляючи розділові знаки. В кожному з речень підкреслити граматичні основи.

1. І буде син і буде мати і буду я і будеш ти. (І7. Гірник.) 2. Горі з горою не зійтись ніколи а людські долі в'яжуться вузлом. ( Ю. Яновський.) 3. Чи це буття принижує людину чи ми себе принижуєм самі? (Б. Кордонець.) 4. Нехай людям лихо сниться а ми заспіваймо. {Нар. творч.) 5. Надходить час і нам пора прощаться. (В. Шукайло.) 6. Думки рояться невеселі а пісня знову вирина. (Г. Кривда.) 7. Слабий усі життя вмирає а сильний духом — тільки раз! ( Т. Масенко.) 8. Хай ллють дощі а я влаштую свято і буде нині весело мені. (Л. Петрова.) 9. Чи будуть слатися столи чи сядем просто на землі а буде щастя поруч з нами. (М. Стельмах.) 10. То перенизують небо низкою дикі качки дрібно тріпаючи гострими крильцями то пересунеться важкий бусел про­стягнувши назад свої довгі як ломаки ноги. (/. Нечуй-Левицький.) 11. Чи то життя шумить про той бік прірви чи даленіє електрички шум? (Б. Базилевський.) 12. На вокзалі кричать паровози і трамваї дзвенять за вікном. (Б. Сосюра.)

193. Переписати речення, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Десь кличе щастя дальній спів дівочий і у ставку відбив­ся молодик. (В. Сосюра.) 2. У дворі під старою сосною горіло багаття і варилась у старовинному чумацькому казанку вечеря… (С. Васильченко.) 3. За ніч іще трошки підросла кульбабка і ще трохи підросли на луках всі квіти медок сон-квітка дзвіночки зірочки. (О. Іваненко.) 4. Знов зацвітуть лани широкі гарячим золотом пшениць і прийде в край наш мир і спокій у сяйві зір і дзвоні птиць. (В. Сосюра.) 5. З однієї квітки змія бере отруту і бджола бере мед. Труд скучний та плід його смачний. (Нар. творч.) 6. Знову хмуриться осінь і туманиться даль. (Г. Матійчук.)7. Вже місяць опустився на краї землі і потемніло село. (М. Стельмах.) 8. Кругом висить морок та мла непросвітна буяє. (Панас Мирний.) 9. А за вікном на квіти впали роси і соловей затьохкав у кущах. (В. Сосюра.) 10. Внизу був луг і з нього вітер ніс такі розкішні пахощі... (І. Франко.) 11. Але найбільш люблю таємний вечір я коли вже день згасає і тіні мрійнії лягають на поля. (М.Рильський.)

194. Переписати речення. Розставити, де треба, розділові знаки. Підкреслити граматичну основу.

1. Ані птиця не пурхала ані вітер не віяв. 2. Сонечко вже сховалося за гай але через гущавину листя визирало жовтогаряче проміння. 3. Летять метелики квітчасті і дебютують солов’ї. 4. Кругом висить морок та мла непросвітна буяє. 5. Вдарю я по хвилі золотим веслом й зашумлять похилі верби над піском. 6. Я усміхнулась і все навкруг сміється. 7. Сонце сідаючи косими парусами обдає ті лани і горять вони всякими кольорами миготять зверху золотим блиском. 8. Як гарно коли просто пада сніг й парує чашка липового чаю. 9. Цілий день пекло як вогнем сонце і в місті стояла неймовірна задуха.

195. Поставте розділові знаки у складносурядних реченнях. Запишіть їх у такій послідовності: 1) кома ставиться у складносу­рядному реченні; 2) кома не ставиться; 3) тире у складносурядному реченні.

1. Хвилина ще і схід розпише в сліпучі барви небосхил (Масл.). 2. Над обрієм Києва сходить зоря у зеніт і вічний Славута тече у гря­дущі століття (П. Перебийн.). 3. Обережно проминаємо густі зарослі і очам відкривається рівний та широкий лан (Збан.). 4. Зліва при мо­крій долинці кінчались жита і починалась лука (Коц.). 5. Дмухнув вітер понад ставом і сліду не стало (Шевч.). 6. А літо йде полями і гаями і ві­тер віє і цвіте блакить (Мал.). 7. І потім сміючись вдарила палицею по гілці струснула цілу шапку снігу і сонячна холодна курява окутала нас (Гонч.). 8. А вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій (Сос.).

Ключ. Підкресліть першу букву кожного речення і допишіть речен­ня: "Не встиг у жовтні роздивитися, як сонце зійшло, а воно вже..."

196. Прочитайте речення й розставте в них розділові знаки, де потрібно.

1. На хвилину раптом стихли голоси й спинилися тіні (Ю. Смолич). 2. З глибини землі цупке коріння тягне цілющі соки і на живих гілках дуба проростає зелене листя (І. Цюпа). 3. В країнах теплих полудневих злітає доіц із хмар рожевих і переймають на путі його про­міння золоті (Олександр Олесь). 4. На річці бухикнуло весло та злякано крикнув кулик (М. Стельмах). 5. Ще мить і сад загубить пишну вроду (Д. Луценко). 6. Уже давно стояла ніч над землею і зорі виблискували з темного неба (Панас Мирний). 7. Чого світання так ясніє в полі і ген сріблиться пісенька дзвінка? (М. Стельмах). 8. Черкне хтось сірник і на мить виткнеться з пітьми з десяток сірих облич (М. Коцюбинський). 9. Колихнулося золоте море хлібів і жайворонка не стало чути (Панас Мирний).

Виконайте тестові завдання:

1. Перед виділеним сполучником треба поставити кому в реченні (розділові знаки пропущено)
А Удосвіта знов загули на морозі сосни і закричали півні на горищах.
Б Тут кажуть уночі горять вогні болотні чи світяться корчі зотлілі до трухи.
В Зрідка тут пробіжить заєць або спиниться на кручі вовк.
Г В одну мить розсунувся простір і стали ближчими зорі.
Д На сизих луках скошено траву і літо буйне в береги ввійшло.

2. Перед виділеним сполучником треба поставити кому в реченні (розділові знаки пропущено)
А Ну хто не грав його і хто не слухав?
Б Десь коні ржуть і глухо грають сурми.
В У полі сонце і в селі все залито гарячим сяйвом.
Г Без Слова немає обнови і часу мертвіє відлік.
Д Вже червоніють помідори і ходить осінь по траві.

3. Перед виділеним сполучником треба поставити кому в реченні (розділові знаки пропущено)
А На небі з хмар творилися темні хащі лісів і в їхньому русі й розвої вчувалась хода весни.
Б Тільки синиці посвистують та інколи прошелестить угорі невидима гайвороняча зграя.
В А сьогодні над Харковом зупинились табуни південних хмар і йде справжній тропічний дощ.
Г Уже вся долина й гори блищать вогнями і разом з димом із землі здіймається вгору і пісня.
Д Від лісу тягло свіжим настоєм живиці та долітали лункі удари сокири.

4. Коми НЕ ТРЕБА ставити між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено)
А Тільки коники сюрчать та перепел іноді підпадьомкує.
Б І наперед не треба ворожити і за минулим плакати не варт.
В Над Дніпром клубочиться задуха і пахне степом сизий деревій.
Г Пливе над світом осінь як медуза і мокре листя падає на брук.
Д Нове століття вже на видноколі і час новітню створює красу.

5. Коми НЕ ТРЕБА ставити між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено)
А Козацький вітер вишмагає душу і я у ніжність ледве добреду.
Б Лиш гул од копит степом котився та хліба шелестіли.
В А вже весна і знову серця щем і знов надія мертва оживає.
Г А літо йде полями і гаями і вітер ніє і цвіте блакить.
Д Реве Дніпро й лани широкополі медами пахнуть колосом шумлять.

6. Коми НЕ ТРЕБА ставити між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено)
А Не сплять лиш цвіркуни і фонтан та кліна очима-зорями небо.
Б Чи то мені здається чи то справді свист тихшає?
В Під вечір стихли голоси й засяяли в небесах зорі.
Г А гуси знов ґелґочуть на озерах і пахнуть медом плавні навесні.
Д Або розумне казать або зовсім мовчать.

7. Тире треба поставити між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено)
А Тепло було й вишні цвіли рясно.
Б Заснули доли і полонина в тиші спить.
В Ураз труснуло всю світобудову і тиша впала на свічадо плес.
Г Ясно ще осіннє сонце сяє та холодом осіннім вже в повітрі потягає.
Д Чи то мій сон чи просто чорна магія чола.

8. Тире треба поставити між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено)
А Микола направив струни повів смичком і жалібна пісня розляглася по хаті.
Б На яру стояло чималеньке село і посеред села біліла невеличка нова церква.
В Проходять покоління по землі та кожне творчий слід свій залишає.
Г Зустрілись двоє пізно по зимі та вже на скронях паморозь зимова.
Д Чи біля тебе душу відморожу чи біля тебе полум’ям згорю.

9. НЕ ТРЕБА ставити тире між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено)
А Чимось зарадиш людині і на душі легко весь день.
Б Чужих два слова в пісні буде і пісня вся тоді чужа!
В Озвався постріл над рікою і на коня схиливсь козак.
Г Давно закінчилася злива і хмари розійшлися.
Д Квітує жито і ячмінь колос викидає.

10. Прочитайте речення.
Чи осінь(1) чи зима(2) чи в зелені діброва( 3) весни вітає дні(4) чи літо славить птах, — усе мені шумить хода твоя шовкова(5) а стан твій молодий пливе в моїх очах.

Кому треба поставити на місці всіх цифр, ОКРІМ
A
1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5

11. Правильно поставлено розділові знаки в реченні
А Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже крута і непокірна, ти випросталася для волі.
Б Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки та вже, крута і непокірна, ти випросталася для волі.
В Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже, крута і непокірна, ти випросталася для волі.
Г Ти, ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже, крута і непокірна, ти випросталася для волі.
Д Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже, крута і непокірна ти випросталася для волі.

12. Правильно поставлено розділові знаки в реченні
А Безконечні стежки скриті, інтимні, наче для самих близьких, водять мене по нивах, а ниви котять та й котять зелені хвилі і хлюпають ними аж в краї неба.
Б Безконечні стежки, скриті інтимні, наче для самих близьких, водять мене по нивах, а ниви котять та й котять зелені хвилі і хлюпають ними аж в краї неба.
В Безконечні стежки, скриті, інтимні наче для самих близьких, водять мене по нивах, а ниви котять та й котять зелені хвилі і хлюпають ними аж в краї неба.
Г Безконечні стежки, скриті, інтимні, наче для самих близьких водять мене по нивах, а ниви котять та й котять зелені хвилі і хлюпають ними аж в краї неба.
Д Безконечні стежки, скриті, інтимні, наче для самих близьких, водять мене по нивах, а ниви котять та й котять зелені хвилі і хлюпають ними аж в краї неба.

Теми