ТЕМА 13. ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ

ПИШУТЬСЯ РАЗОМ

ПИШУТЬСЯ ОКРЕМО

1. Прислівники, утворені сполученням прийменника з прислівником: відтепер, забагато, задовго, занадто, навічно, назовсім, невтямки, негаразд, отак.

2. Складні прислівники, утворені сполученням прийменника з іменником: безвісти, вбік, ввечері, вголос, вгору, вдень, взимку, вкупі, спочатку, убік, убрід, увіч, угорі, удень, узнаки, нагору (але: на-гора).

3. Складні прислівники, утворені сполученням прийменника з коротким (нечленним) прикметником: віддавна, востаннє, вручну, допізна, завидна, замолоду, заново, згарячу, злегка, нарізно, нашвидку, помалу, сповна.

4. Складні прислівники, утворені сполученням прийменника з числівником: вдвоє, втроє, вперше, вдруге, втретє, надвоє, начетверо удвох, водно, поодинці, спершу.

5. Складні прислівники, утворені сполученням прийменника з займенником: внічию, втім, навіщо, нащо, передусім, почім, почому, але: до чого, за віщо, за що .

6. Складні прислівники, утворені сполученням кількох прийменників із будь-якою частиною мови: вдосвіта, вподовж, завбільшки, завчасу, знадвору, навкруги, навпростець, навсправжки, навстіж, напоготові, позавчора, позаторік, спідлоба.

7. Складні прислівники, утворені з кількох основ (із прийменником чи без нього): босоніж, мимохідь, мимохіть, натщесерце, нашвидкуруч, обабіч, повсякчас, тимчасово, чимдуж.

8. Складні прислівники, утворені сполученням часток аби-, ані-, де-, чи-, що-, як- із будь-якою частиною мови: абикуди, аніскільки, анітрохи, дедалі, деінде, чимало; щовечора, але: дарма що, поки що, тільки що, хіба що, чи що .

1. Прислівникові сполуки, що складаються з прийменника та іменника, але в яких іменник звичайно зберігає своє конкретне лексичне значення й граматичну форму, особливо коли між прийменником і керованим ним іменником можливе означення до цього іменника (прикметник, займенник, числівник): на жаль, без відома, на весну (але: навесні), по совісті, з краю в край, до вподоби.

2. Словосполуки, що мають значення прислівників і складаються з двох іменників (зрідка — числівників) та одного або двох прийменників: від ранку до вечора, один в один, раз у раз, рік у рік, час від часу.

3. Прислівники, утворені сполученням прийменника по зі збірним числівником: по двоє, по троє, по четверо тощо.

4. В основному, в цілому, в головному.

5. Прислівникові сполучення, утворені повторенням того самого змінюваного слова в різних відмінках (одне слово в Н.в., друге - у Зн.в.): кінець кінцем, одним одна.

Винятки: на віки вічні (але: повік-віки), з усіх усюд.

ЧЕРЕЗ ДЕФІС ПИШУТЬСЯ

1. Складні прислівники, утворені від прикметників і займенників за допомогою префікса по та суфіксів-ому, -єму або (-к)и: по-батьківському, по-іншому, по-нашому; по-людськи, по-українськи; також по-латині , але: по батькові.

2. Складні прислівники, утворені за допомогою прийменникапо та порядкових числівників: по-перше, по-друге, по-третє.

3. Неозначені складні прислівники з частками будь-,-небудь, казна-, -то, хтозна-, бозна-, - бо, -но, -таки, -от : аби-то, будь-де, де-небудь, десь- то, казна-де, куди-небудь , хтозна -як , тепло-таки, бозна-відколи .

4. Складні прислівники, утворені з двох прислівників: вряди-годи, десь-інде, десь-інколи, сяк-так.

5.Складні прислівники, утворені повторенням службової частини мови або усіченої основи без службових слів або зі службовими словами між ними: віч-на-віч, пліч-о-пліч, всього-на-всього, далеко-далеко, де-не-де, коли-не-коли, ось-ось, хоч-не-хоч.

6. Повторення однакових, синонімічних або антонімічних прислівників: тихо-тихо, сила-силенна, неждано-негадано, тишком-нишком, більш-менш.

Запам ' ятати: з давніх-давен, з діда-прадіда, без кінця-краю, не сьогодні-завтра.


Відрізняйте прислівники з префіксами від сполучень прийменників з іменниками:

повернути вбік — ударити в бік
спочатку було весело з початку концерту пройшло 15 хвилин
вивчити вірш напам'ять — подарувати фото на пам'ять
назустріч вибігла дівчина — на зустріч з однокурсниками з'іхались всі
вперше ми зустрілись навесні — з дороги звернули в перше село
сонце світило високо вгорі в горі знайшли печеру
насилу дійшли додому — ми покладалися на силу захисника
якось воно буде — як ось і Марко на поріг
виконали завдання наполовину — розраховували на половину прибутків

Виконайте завдання:

134. Переписати, знімаючи риску. Визначити в словах орфограму “Написання прислівників разом”.

Мандруємо вогким туманом на/зустріч сліпій сніговиці... (Леся Українка.) Сніги ж ішли на/вскіс, ішла зима. (М.Стельмах.) І уже беруть в роботу і морозці, і вітри і на/зустріч, і на/впроти, і с/піднизу, і з/гори. (П.Усенко.) Я все ж незгорблений пройду, на/півдорозі не впаду. (Л.Дмитерко.) Ніч прийшла милосердна, схиляюся ночі до/земно. (Є.Гуцало.) У/досвіта дві хмароньки зустрілися в/горі. (Олександр Олесь.) То темніючи, то просвітлюючись, урочисто гудуть ліси і раз од разу на/відмаш кидають на полотнище дороги чіткі етюди. (М.Стельмах.) Сніжинки, сніжинки на/дворі, а в серці моєму весна. (В.Сосюра.) Просто до батьківської оселі пшеницями й стежечка на/впростець. (М.Самійленко.) Він знав життя і в/брід, і в/плав. (А.Малишко.) Доріжка в житі – то ж яка принада! Роззувшись, чимчикуй собі чим/дуж. (Л.Дмитерко.) Олень біг на/вперестриб, кущ під ним чи хмарка. (Д.Павличко.) Блакитне озеро барвінку захвилювалося в/низу. (А.Швець.) Чебрецями зацвіла толока, а оба/біч хиляться жита. (О.Довгий.)

135.Правильно напишіть слова, знявши риску.

З/верху цього не видно. З/верху гори видно далеко. Якщо на/пам’ять не покладаєшся, запиши. Завчи правило на/пам’ять. В/останнє ми бачилися минулого року. Ми домовилися про це в/останнє наше побачення. Твір, написаний на/швидку. На/швидку їзду не розраховуйте. Вилийте воду не в/перше, а в/друге відро. В/перше зустрілися давно, а тепер зустрілися в/друге. По/тому вікно погасло і знову засвітилось. По/тому березі річки ходили люди. Пропустили за/багато. За/багато кілометрів. Прощатися в/останнє. В/останнє вікно.

136. Напишіть правильно прислівники , знявши риску.

В/гору, в/цілому, до/лиця, на/весні, що/разу, по/одинці, на/совість, у/третє, у/щерть, під/час, на/мить, то/рік, в/наслідок, до/вподоби, на/світанку, за/багато, з/вечора, в/нічию, по/троє, в/слід, з/краю/в/край, без/відома, с/права, поза/вчора, на/самперед, чим/далі, в/різно/біч, поки/що, в/осени, до/завтра, в/основному, по/десятеро, час/від/часу, попід/віконню, в/слід, раз/за/разом, одним/одна, на/ходу, на/швидку/руч, до/сьогодні, дарма/що.

137. Запишіть в окремі стовпчики слова, що пишуться разом і окремо.

Приїхав у/день, у/день мого народження; відпочивав у/вечері, брав участь у/вечорі; летіли в/горі, знайдено в/горі; розповів на/пам'ять, на /пам'ять не надійся; в/край переповнений, в/край мого дитинства; повернути в/бік, по­ранити в/бік; по/тім відпо­чивали, по/тім боці; попередили в/останнє, в/останнє вік­но.

138. Напишіть правильно прислівники, знявши риску.

По/друге, честь/честю, де/коли, на/гора, десь/не/десь, сам/на/сам, будь/коли, якось/то, аби/де, по/їхньому, по/щирості, з/переляку, на/ходу, по/восьмеро, хтозна/що, по/п'яте, на/троє, в/перше, без/останку, з/боку/на/бік, мало/помалу, рано/вранці, на/четверо, рука/в/руку, по/польськи, по/латині, в/цілому, без/кінця/краю, від/тепер, під/час, на/бігу, тяжко/важко, по/третє, по/троє, у/вись, під/силу, в/ночі, до/обіду, над/вечір, з/вечора, на/провесні, горі/лиць, до/щенту.

139. Запишіть прислівники і прислівникові сполучення; поясніть правопис.

3/на/двору, без/вісти, в/низу, за/разом, на/зустріч, над/вечір, на/про/весні, за?/очі, з/віку, босо/ніж, що/місяця, на/початку, на/пере/бій, при/все/людно, с/під/лоба, на/взнак, в/одно/сталь, до/діла, з/діда/прадіда, на/щастя, темно/темно, віч/на/віч, день/за/днем, куди/небудь, будь/де, де/коли, аби/де, ні/коли, ні/як, на/відмінно, до/крихти, один/в/один, по/господарськи, по/сусідськи, на/диво, на/відріз, на/при­клад, на/показ, стрім/голов, на/сам/перед, тим/часово, на/впростець, сама/самотою, кінець /кінцем, врешті/решт, тишком/нишком.

140. Перепишіть речення, знімаючи риску.

1. Десь з/далеку чутно втомлену пісню. 2. Ми по/новому розумієм світ, по/іншому і любим, і страждаєм. 3. По/моєму, кожна людина мусить хоч раз коли/небудь сягнути свого зеніту. 4. Серце заскімлило глухо, по/вовчи. 5. Неждано/негадано він став популярною людиною. 6. І по/заячому сліду інколи знаходять ведмедя. 7. У/гурті робити, що з/гори бігти. 8. А з/гори лине жайворонкова пісня. 9. Тоді йому раптом прийшов на/пам’ять один дитячий день. 10. Ріка під містком розділилась на/двоє. 11. Незадовго до світання по/одинці і по/двоє почали розходитись.12. Тим/часом короткий осінній день гас.13. Люди з/давніх/давен називають жнива трудовою вершиною літа.

141. Подані прислівники запишіть відповідно до правописних норм, прокоментуйте написання.

Раз(у)раз, в(друге), де(не)де, кінець(кінцем), день(за)днем, зроду(віку), (у)ночі, всього(на)всього, коли(не)коли, по(нашому), по(перше), (в)ногу, по(українськи), по(родинному), сам(на)сам, в(три)дорога, з(діда)прадіда, не(сьогодні)завтра, пліч(о)пліч, раз(по)раз, на(швидку)руч, з(не)нацька), (за)молоду, (с)першу, (стрім)голов, (до)пори, с(під)лоба, більш(менш), на(нівець), по(чеськи), на(при)зволяще), всього(на)всьго, з(давніх)давен. На(про)чуд, з(ні)чев’я, на(в)знак, не(пере)ливки, вряди(годи), (на)двоє, (у)щерть, (по)юнацьки, (по)латині, (в)останнє, час(від)часу, (по)іншому, (до)щенту, (по)одинці, (на)завжди, (в)решті(решт), у(при)тул, давним(давно), рано(вранці), з(усіх)усюд, в(різно)біч, по(всяк)час, хоч(не)хоч, на(в)скач, (без)вісти, в(четверо), (в)цілому, (за)багато, (на)виплат, до(в)подоби, (по)вінця, (без)кінця(краю), (без)відома, (до)ладу, один(в)один, (на)сторожі, о(пів)ночі, (за)видна, (у)нічию, (перед)усім, на(в)стіж, ліво(руч), в(одно)сталь, при(все)людно.

142. Перепишіть, розкриваючи дужки. Поясніть правопис прислівників.

1. Сонце світить (по) літньому. 2. У неділю (вранці) рано поле вкрилося туманом. 3. (Час) (від) (часу) пронизливим голосом кричала сойка, передражнюючи (якого) небудь птаха. 4. (Чи) мало літ перевернулось, води (чи) мало утекло. 5. В (день), навіть (в) зимку, я ще міг (сяк) так хитрувати, але (в) вечері діло моє було гибле: мати, гримнувши в сотий раз на оглашенного читальника, задмухувала сліпака. 6. Ще вона каже, що найбільше див у світі робиться (в) літку (на) світанку.7. Важкий човен (по) маленьку сунувся по воді. 8. (на) весні веселить, (в) літку холодить, (во) сени годує, (в) зимку гріє. 9. Я повний приязні до сонця і йду просто на нього, лице (в) лице.10. Земля (у) шосте зелень трав змінила. 11. Потім чайка звилась (в) гору, (на) мить застигла над рікою.

Виконайте тестові завдання:

1. Прислівниками є всі слова рядка
А пліч-о-пліч, опівдні, дехто
Б нарешті, вранці, казна-що
В усередині, без кінця, чий-небудь
Г збоку, завглибшки, ніколи
Д ніхто, звечора, анітелень

2. Прислівниками є всі слова рядка
А зокола, безперестанку, тут
Б по-угорському, будь-що, щосереди
В догори, навмисне, навіть
Г почасти, пізно, перебиваючи
Д хтозна-де, сотня, безтактно

3. Прислівник є в кожному реченні, ОКРІМ
А Нестерпно бути мертвим за життя.
Б Ніде щиріше не співають, як на війні.
В Тут погідне сонце, а десь за горами вітер.
Г Ліс ще дрімає в передранішній тиші.
Д Глянь кругом себе — рай найкращий.

4. Літеру і треба писати на місці всіх пропусків у варіанті
А поноч.., дореч.., утрич..
Б заввишк.., заоч.., опівноч..
В укуп.., напівдороз… навік.
Г по-вовч.., навесн.., удвіч...
Д у віч.., сьогодн.., безвіст..

5. Літеру и треба писати на місці всіх пропусків у варіанті
А по-ведмеж.., удвіч.., навтік..
Б навскок.., настільк.., зарад..
В докуп.., навкруг.., наспод..
Г нахильц.., інкол.., анітрох..
Д зовн.., мовчк.., по-китайськ..

6. Разом треба писати всі прислівники у варіанті
А по/польськи, на/вхрест, по/тиху
Б до/щенту, на/весні, в/основному
В з/висока, на/вшпиньки, уві/сні
Г на/гору, з/середини, по/іншому
Д за/панібрата, не/сказанно, у/день

7. Разом треба писати всі прислівники у варіанті
А ні/коли, на/впроти. з/вечора
Б на/рівні, під/ряд, віч/на/віч
В на/переваги, на/взнак, раз/у/раз
Г куди/небудь, з/ненацька, за/раз
Д без/упину, зо/зла, зі/споду

8. Разом треба писати прислівник у реченні
А Що/вечора дівчинонька в садочок виходить.
Б І блідий місяць на ту пору із хмари де/де визирав.
В У неділю вранці/рано поле вкрилося туманом.
Г Без ворогів можна в світі як/небудь прожити.
Д Один собі навік/віку в снігу заночую.

9. Разом треба писати всі прислівники у варіанті
А чим/далі, на/швидку/руч, спід/лоба
Б без/кінця/краю, поза/вчора, до/схочу
В до/гори, до/вподоби, попід/тинню
Г ані/трохи, без/упину, спокон/віку
Д над/вечір, на/світанку, на/четверо

10. Разом треба писати всі прислівники у варіанті
А мимо/хідь, на/яву, будь/що/будь
Б по/друге, на/вшпиньки, до/ладу
В на/сам/перед, на/чисто, за/видна
Г до/пізна, куди/небудь, перед/усім
Д до/віку, коли/не/коли, в/середині

11. Через дефіс треба писати всі прислівники у варіанті
А по/середині, по/київськи, по/третє
Б час/від/часу, коли/не/коли, як/не/як
В кінець/кінцем, вряди/годи, будь/де
Г сам/собою, повік/віки, такий/сякий
Д по/латині, по/дитячому, по/свійськи

12. Через дефіс треба писати всі прислівники у варіанті
А хтозна/скільки, ані/звідки, коли/небудь
Б по/братськи, по/маленьку, по/твоєму
В десь/інде, все/одно, видимо/невидимо
Г по/нашому, по/трохи, по/мисливськи
Д рано/вранці, сила/силенна, зроду/віку

13. Через дефіс треба писати всі прислівники у варіанті
А з діда/прадіда, будь/ласка, по/синівськи
Б день/у/день, мало/помалу, ледве/ледве
В хтозна/куди, тет/а/тет, з давніх/давен
Г раз/у/раз, десь/не/десь, давним/давно
Д як/не/як, сам/на/сам, всього/на/всього

14. Окремо треба писати всі прислівники у варіанті
А сама/самотою, на/жаль, в/обмін
Б під/силу, по/переду, по/правді
В до/побачення, що/тижня, по/суті
Г до/речі, повсяк/час, у/стократ
Д за/молоду, без/кінця, з/переляку

15. Окремо треба писати всі прислівники у варіанті
А поза/торік, з/розгону, до/смаку
Б по/черзі, по/можливості, в/міру
В на/сміх, при/вселюдно, під/час
Г як/слід, натще/серце, за/кордон
Д у/ночі, до/сих/пір, до/останку

16. Виділена сполука не є прислівником і її треба писати окремо в рядку
А На/четверо розкопана, розрита могила.
Б Вони в/двох хутенько піднялися на гору.
В Поїхали спочатку в/перше село, потім — далі.
Г У/перше ми зустрілися давно.
Д Горде місто раз одбилось, потім — в/друге.

17. Виділена сполука не є прислівником і ї ї треба писати окремо в рядку
А З/верху гори відкривається чудовий краєвид.
Б Удосвіта дві хмароньки зустрілися в/горі.
В Осінь — це життя, що гомонить по/своєму.
Г На/дворі повітря було особливо чисте, бадьоре.
Д На селі навіть у/ночі не замовкав дівочий спів.

18. Виділені сполуки не є прислівниками і їх треба писати окремо в рядку
А подарувати на/пам’ять фото; покладатися на/пам’ять
Б брати на себе за/багато, навчитися за/багато років
В повертатися з роботи до/дому; підійти до/дому батька
Г повторювати вірш в/голос; заслухатися в/голос Олени
Д попередити в/останнє; домовитися в/останнє побачення

19. Виділені сполуки не є прислівниками і їх треба писати окремо в рядку
А повернути в/бік; їхати в/бік Донецька
Б працював у/день; подарував у/день народження
В зал на/багато читачів; збільшити на/багато місць
Г їхати по/новому мосту; почати жити по/новому
Д знаходити в/купі піску; зростати в/купі

20. Позначте рядок, у якому всі слова – прислівники, які треба писати через дефіс:
А рік/у/рік, раз/у/раз, день/у/день, час/від/часу
Б слово/в/слово, казна/де, рука/в/руку, будь/як
В один/по/одному, лице/в/лице, як/не/як, де/не/де
Г аби/то, хтозна/скільки, по/перше, по/вашому
Д до/міри, будь/що/будь, коли/не/коли, кінець/кінцем

Теми