ТЕМА 17. ЗВЕРТАННЯ І ВСТАВНІ СЛОВА. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ НИХ

Звертання – це слово або група слів, що називають особу, рідше предмет, до якого звернена наша мова.

Увага!
Іменник у кличному відмінку – це завжди звертання!

Розділові знаки при звертанні:

Правило

Приклади

1. На початку речення звертання виділяється комою. Іноді, залежно від інтонації, після нього ставиться знак оклику, тоді наступне слово пишеться з великої букви.

Мріє, не зрадь!

Учитель мій! Як ми тебе любили...

2. У середині речення звертання виділяється з обох боків комами.

Люблю тебе, моя ти пісне, тобі я дякую за все.

3. У кінці речення перед звертанням ставиться кома, а після нього – розділовий знак, якого вимагає речення.

Чому не спиш ти уночі, моя голубко сизокрила?

4. Якщо перед звертанням є вигуки, то після них ставиться кома (крім вигуків о, ой, що становлять із звертанням єдине ціле).

Ах, розбійнице! Тепер білка знищить не одне гніздо.

О земле рідна ! Знаєш ти свій шлях у бурі, у негоді.

5. У складі поширеного звертання займенники ти, ви комами не виділяються.

Слово, моя ти єдиная зброє , ми не повинні загинуть обоє!


Вставні слова. Розділові знаки при них

Вставні слова і речення не є членами речення і не відповідають на жодне питання в реченні. Вимовляються вони з особливою інтонацією ( пониження голосу і більш швидке приговорювання) , а на письмі відокремлюються комами. Вставні слова і речення виражають особисте ставлення мовця до свого висловлювання. Вони не несуть нової інформації, а лише певним чином оцінюють, уточнюють основне повідомлення.

Вставні слова і речення

Приклади

Виражають впевненість або невпевненість, ступінь звичайності викладення думок

Безумовно, без сумніву, дійсно, можливо, правда, справді, як завжди, певна річ, гадаю, як водиться, можливо, очевидно, буває тощо

Вказують на джерело повідомлення

Кажуть, повідомляють, на мою думку, по-моєму, по-твоєму, як відомо, за словами…, пам ятаю, бачу, говорять, за визначенням тощо

Почуття мовця(радість, задоволення, співчуття, обурення та ін.)

На щастя, на жаль, дивна річ, чого доброго, як на зло, на сором, як навмисне тощо

Вказують на зв’язок між думками

По-перше, таким чином, наприклад, отже, крім того, нарешті, між іншим, проте, у цілому, головним чином, до речі, значить, виходить тощо

Привертають увагу співрозмовника

Знаєш, зверніть увагу, пам’ятаєте, пробачте мені, бачиш, розумієш, вірите, дозвольте, даруйте тощо

Вказують на способи оформлення думок або висловлення

Взагалі, крім жартів, можна сказати, признаюсь, власне, інакше кажучи, іншими словами, точніше, як кажуть тощо

Ніколи не бувають вставними слова навіть, адже, буквально, майже, між тим, приблизно, насамперед, приблизно, притому, притім, принаймні, все-таки, мовби, неначе, нібито, і, отже, не виділяються комами.


Розділові знаки при вставних словах та вставлених реченнях:

1.Вставні слова і словосполучення виділяються комами.

І кожен фініш – це, по суті, старт

2. Два вставні слова відділяються одне від одного комою.

Правда, може, я сам-таки в цьому й винен.

3. Вставні слова відділяються комами від усіх попередніх сполучників, крім а.

Якось в нашій хаті, що, як відомо, вже вросла по вікна в землю, сталася новина.

Для будівництва потрібні додаткові матеріали, а крім того, ще й обладнання.

4. Після сполучника а кома ставиться тільки тоді, коли перед ним стоїть слово з часткою не.

Запасним видом палива може бути не вугілля, а, наприклад, торф.

1. Вставлені речення, якщо містять супутнє зауваження, що за змістом прямо зв’язане з основним реченням. Такі речення вимовляються майже таким самим тоном, що й основне речення, і виділяються з обох боків комами.

Звали нашого діда, як я вже потім довідався, Семеном.

2. Вставлені слова і речення, якщо містять зауваження, які змінюють чи підсилюють емоційне ставлення до основного повідомлення, вимовляються підвищеним тоном і після них найчастіше ставиться знак оклику чи знак питання. Такі речення з обох боків виділяються тире.

Іде Катерина у личаках – лихо тяжке! – і в одній свитині.

Годинник бив – що з ним? – зовсім не ту годину.

А Ярема – страшно глянуть – по три, по чотири так і кладе.

3. Вставлені слова і речення, якщо містять принагідні зауваження, які за змістом прямо не пов’язані з основним повідомленням, а лише пояснюють, доповнюють чи уточнюють зміст частини повідомлення. Такі речення вимовляються пониженим тоном і виділяються з обох боків дужками.

З-за погрібника пахло м’ятою (росло її там, густої та холодної, багато), а від хати несло духом матіоли.

Виконайте завдання:

176. У поданих реченнях знайдіть звертання, поясніть розділові знаки.

1. О зброє щастя, слово, я жить з тобою звик! 2. Як передать, Донбас, твою красу і силу… 3. Ой ви ночі Донеччини сині, і розлука, і сльози вночі. 4. Спи, дитинко моя,сонце мого життя, Яра квітко пахучого маю. 5. Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно, що, згадуючи тебе, вже много літ, я завжди добрішав, почував себе невичерпно багатим і щедрим. 6. О любий друже мій! Чи не любов од віку пориває Людей на подвиг, на борню, на бій? 7. Меласю! Рідна! Зіронько моя! Не покидай мене.

177. Знайдіть звертання і виділіть їх комами.

1. Благословенний будь мій рідний краю! 2. Мріє не зрадь! 3. Україно моя мені в світі нічого не треба, тільки б голос твій чути і ніжність твою берегти. 4. Я люблю тебе поле простір твій, широчінь, твої пахощі й цвіт. 5. О земле велетнів роди! 6. Зіроньки ясні небо покрили, вийди дівчино серденько миле. 7. Оставайтесь здорові мої високі тополі і хрещатий барвіночку! 8. Ой Дніпре мій Дніпре широкий та дужий, багато ти батьку у морі носив козацької крові. 9. О слово рідне Ти стоїш на чаті предковічних пам’яток святині. 10. Світи нам день безсмертними огнями, шуміть сади роди зерно земля! 11. Сій сіваче в людські груди правди вічної зерно. 12. Прощайте росяні долини і села сповнені краси. 13. Крізь сотні сумнівів я йду до тебе добро і правдо віку. 14. Що тобі моя рибочко? 15. Ми ж моя матінко козачого роду. 16. Пийте груди прозору блакить. Пийте очі проміння струмкове. 17. Я напоїти силою твоєю хотів би пісню земле ти моя! 18. Коли ж ти вийдеш ніжна Ярославно на темний вал одчаю і жаги?

178. У поданих реченнях знайдіть вставні слова, поясніть розділові знаки.

1. Я, слава Богу, вивчився потроху. 2. Будь ласка, будь мужнім і сильним. 3. Вочевидь, доля мови невіддільна від долі народу. 4. Життя - це, мабуть, усміх весняний. 5. Людина, може, й не безсмертна, але безмежна. 6. Мене хотів спіймати світ, але, на щастя, не спіймав. 7. Біда, кажуть, не сама ходить, а з дітками.

179. Знайдіть вставні слова і речення і виділіть їх комами.

1. Мабуть ніщо так не радує зір, як зримий результат роботи. 2. Хто не живе для інших, той отже й для себе не живе. 3. Для нас у ріднім краї навіть дим солодкий та коханий. 4. Брати жили як то кажуть душа в душу. 5. Найвідоміший я у моєму селі після Гоголя звісно і після Тараса. 6. Улас Самчук вважав, що література покликана по-перше відображати життя по-друге нести в собі моральну істину, тобто бути повчальною. 7. Я із щастям був заручений, та на жаль ми розійшлись. 8. Не любив він гризні. А Оришка навпаки любила сваритися. 9. І мить звичайну і таку реальну либонь таки не варто зупинить. 10. Багато сперечалися, подавали різні варіанти, обговорювали їх, і нарешті дійшли згоди. 11. Чисте небо не налягало на гори, а навпаки своєю високою легкою синявою довершувало, гармонійно доповнювало їх. 12. Злива тривала майже годину.

180. Визначте, в яких реченнях одні й ті самі слова є вставними, а в яких ні. Поставте розділові знаки.

1. По вулиці йду і здається уперше розплющив я очі на світ. 2. Здається вічністю буття маленька мить, перед якою навіть смерть безсмертна. 3. Буває часом сліпну від краси. 4. Диво дивнеє на світі з тим серцем буває! 5. Видно шляхи полтавськії і славну Полтаву. 6. Видно було вже пізно, бо ніде по хатах не світилося. 7. Поїдемо певно човном, коли море буде таке тихе, як нині. 8. Роби кревно й ходи певно. 9. Звичайно вовкулаки – це химери. 10. У комірчині звичайно стояли бідони з молоком. 11. Поки живий, я хочу справді жити. 12. Справді добре сміється той, хто сміється останній.

181. Прочитайте речення й розставте в них розділові знаки.

1. Шуми вітре шуми буйний на ліси на гори! (М. Шашкевич). 2. І ти людино в себе у ногах побачиш постать гордої природи (М. Рильський). 3. Скажи Україно скажи моя мила звідки могутність незламна твоя (М. Нагнибіда). 4. Зашуми весною зелен луже теплий вітре шелести в гіллі (А. Малишко). 5. Україно Ти для мене диво (В. Симоненко). 6. Пусти мене мій батеньку на гори де ряст весняний золотом жаріє (Леся Українка). 7. Васильки у полі васильки у полі і у тебе мила васильки з-під вій (В. Сосюра). 8. Мені ж мій Боже на землі подай любов сердечний рай! 9. О Боже мій милий Тяжко жить на світі а хочеться жить(Т. Шевченко). 10. Ой ти пташко жовтобока не клади гнізда високо! (Г. Сковорода). 11. О люба Інно ніжна Інно любові усміх квітне раз ще й тлінно (П. Тичина).

182. Препишіть речення, розставте в них розділові знаки.

1. На щастя усім мешканцям будинку вдалося врятуватися (К. Колмикова). 2. В амери­канській конституції записане право людини на щастя. 3. Сподіваюся що моя зірка Альгерат ще не впала. 4. Я вже не сподіваюся на пристойну роботу за фахом. 5. Кажуть у Донецьку є Інсти­тут штучного інтелекту (Л. Костенко). 6. Правильно кажуть що ворога слід знати в обличчя (А. Кокотюха). 7. З ножем може змагатися лише вогонь (М. Дочинець). 8. Дитинко не хви­люйся усе можливо на цім вередливім світі (В. Винниченко). 9. Несвідуче серце моє чує те чо­го можливо ще не бачить твій розум (Р. Іваничук). 10. Тільки раптом як на біду взявся вітер і начисто розвалив солом’яні стіни розтрусив солом’яний дах перетворюючи хату на копи­цю сухої трави (О. Радуишнська). 11. Ми дивимося на сьогоднішні труднощі не як на біду а як на випробування яке нас лише загартує та зробить сильнішими (В. Ковальчук).

183. Знайдіть звертання і вставні слова і виділіть їх комами.

1.Лети ж о ніч, щоб день тобі на зміну прийшов новий. 2. Я сонця жду, і сонце зійде, і ранок прийде – вір моя мила жди і радій! 3. Агей поети глибше тон. 4. Лети моя пісне за гори й долини. 5. О мій народе Прометея ти маєш душу молоду. 6. Мабуть то й буде ідеальне суспільство майбутнього , коли потребою для кожної людини стане робити для іншої тільки щось добре, приємне може навіть сомопожертовне. 7. Не можна кажуть людині помолодшати, а подобрішати завжди можна. 8. Всяке трапитися може на довгім віку. 9. Справді краще в ріднім краю хоч і кості положить, ніж в чужині в супокою, хоч би і в достатку, жить. 10. На жаль світ був побудований так, що щастя людства здобувається ціною чиїхось страждань.

Виконайте тестові завдання:

1. Звертанням ускладнено речення (розділові знаки пропущено)
А Ви знаєте як липа шелестить?
Б Спи дитя моє ти життя моє!
В Ти знаєш що ти людина?
Г Чому уста твої німі?

2. Звертанням ускладнено речення (розділові знаки пропущено)
А В житті мене ти й знать не знаєш ідеш по вулиці минаєш...
Б Хоч знаєш знаєш добре знаєш як я люблю тебе без тями...
В Чого звертаєш ти до мене чудові очі ті ясні сумні...
Г О ні Являйся зіронько мені Хоч в сні!

3. Двома звертаннями ускладнено речення (розділові знаки пропущено)
А Я люблю тебе поле простір твій широчінь твої пахощі й цвіт.
Б Через тумани лихі через великеє горе ти світиш мені моя зоре.
В Рідна мати моя ти ночей не доспала і водила мене у поля край села.
Г Припливайте до колиски лебеді як мрії опустіться тихі зорі синові під вії.

4. Прочитайте речення.
Ой (1) доле людськая (2) чом ти неправдива (3) що до інших дуже щира (4) а до нас зрадлива?
НЕ ТРЕБА ставити кому на місці цифри
А 1
Б 2
В З
Г 4

5. Вставним словом ускладнено речення (розділові знаки пропущено)
А Про щастя здобутеє нами шепочуть зелені жита.
Б Малюю сонце хату тин і соняхи завмерлі в тиші.
В До речі я хотів з вами порадитися щодо одного видання.
Г І тільки чую набрякають очі як хмари перегущені дощем.

6. Вставним словом ускладнено речення (розділові знаки пропущено)
А Весна мені багато говорила співала пісню дзвінку голосну.
Б Квіти ці прості і непримітні світяться як світлячки блакитні.
В Вечірнє сонце обливало тихим світом молоду щасливу пару.
Г Такої гарної днини цього року вже мабуть не трапиться.

7. Вставним словосполученням ускладнено речення (розділові знаки пропущено)
А Усякі квітки розкручували свої пуп’яночки розгортували молоді листочки свіжі гарні як личко малої дитини.
Б Увесь зелений степ і синє кругле небо заливало проміння золотого сонця гарячо­го сліпучого.
В Наставало тепер те найголовніше задля чого на думку Сивоока принесено всі по­жертви й зусилля...
Г У карій глибочині очей загусла давня розбуркана туга притамована сплеском ла­гідної усмішки.

8. Двома вставними конструкціями ускладнено речення (розділові знаки пропущено)
А Як не дивно дядько не на жарт перелякався зупинив якусь машину та й чкурнув із села від гріха подалі.
Б Добре що принесли якусь провізію бо я правду кажучи не хотіла йти на ринок не мала охоти.
В Як на біду Микола Денисюк не вмів плавати і цей факт схоже відіграв свою фаталь­ну роль.
Г Сашко зняв ножа пригнувся під вікнами щоб тато з мамою чого доброго не помі­тили і вибіг на вулицю.

9. Прочитайте речення.
А(1) може (2) мені суджено стати Месією (3) може (4) треба дозволити розіп’яти себе в ім’я спасіння люду?
НЕ ТРЕБА ставити кому на місці цифри
А 1
Б 2
В 3
Г 4

10. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А Очевидно, ми мали дохристиянську релігію, як мали її й інші народи.
Б Кажуть, карлики так дрібніють, що непомітно можуть залізти в душу...
В Поезія завжди про майбутнє, принаймні, про майбутню тугу за минулим.
Г А мої друзяки, чесно кажучи, не з хороброго десятка.

11. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А Усі публічні люди зобов’язані пропагувати толерантність, яка, власне кажучи, і ро­бить нас європейцями.
Б Коли буду я, навіть, сивою і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось, може, й ніякою.
В Ковзани самі винесли з двору, і я поїхав, як ото кажуть, не питаючи дороги: калюжа то й калюжа, сніг то й сніг.
Г Може, моя віра у вільну Україну, яка наснажувала колись гетьмана, надихне людей на переможну битву.

12. НЕМАЄ вставленої конструкції в реченні (розділові знаки пропущено)
А Вузенький хідник витканий зі смужок різнокольорового ганчір’я хтось розкинув його сушитися уздовж парканчика теж був раритетним.
Б У травні каштани як я люблю цю пору вибухають білими салютами.
В Коні були завжди тільки кіньми натомість люди як відомо стають усім на світі і ніколи не знаєш чого від них ждати.
Г І коли наші руки зустрічаються вічна історія з цими руками Клавдія Петрівна немов на мент губить притомність…

Теми