ТЕМА 10. ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ

З великої літери пишуться:

1. Імена, по батькові, прізвища, псевдоніми, прізвиська людей.

Павло Михайлович Губенко (Остап Вишня), Ярослав Мудрий , але: меценат, рентген (загальні назви)

2. Назви божеств і міфологічних істот .

Господь, Мати Божа, Артеміда, Будда.

3. Назви найвищих державних українських і міжнародних установ і посад.

Верховна Рада України, Конституційний Суд України, Прем єр-міністр України, Посол Республіки Вірменія, але: Генеральний прокурор України

4. Астрономічні назви(незалежно від кількості їх складників).

комета Галлея, сузір’я Малої Ведмедиці, Місяць,

Молочний Шлях, Великий Віз, Волосожар

5. Назви сторін світу, якщо під ними розуміються країни чи народи.

Північна Буковина, Західна Європа, країни Сходу, Західна Україна.

6. Географічні назви, крім слів море, острів, гора, і т.п.

Чорне море, мис Айя, Кримський півострів, але:

Біловезька Пуща, Ясна Поляна, Бабин Яр.

7. Назви груп або союзів держав і найвищих міжнародних організацій

Співдружність Незалежних Держав, Всесвітня Рада Миру, Організація Об єднаних Націй, Товариство Червоного Хреста

8. Назви держав і автономних одиниць

Російська Федерація, Австралійський Союз, Об'єднані Арабські Емірати

З великої літери пишеться тільки перше слово:

1. У назвах областей, районів, округів, країв.

Київський район, Харківська область, Дніпропетровщина

2.У назвах державних, партійних, громадських установ і організацій, міністерств України і інших держав, товариств, найважливіших документів, конгресів.

Національна гвардія, Національний банк, Міністерство фінансів України, Конгрес захисту миру, Федерація незалежних профспілок України, Декларація прав людини

3. У повних назвах заводів, підприємств, наукових і навчальних закладів, кінотеатрів, парків, проспектів, площ, клубів і т. ін. (символічна назва в лапках і з великої літери)

Книжкова палата, дитсадок “Ромашка”, Київський державний університет ім. Т.Шевченка, стадіон “Металіст”, Будинок учених, Парк культури ім. Лесі Українки, проспект Перемоги, Європейська площа

4. У назвах пам’яток архітектури, храмів, історичних епох, подій, знаменних дат, релігійних свят і постів.

Печерський монастир, Вітчизняна війна, Новий рік, Великдень, Великий піст, Спасівка, Хмельниччина, епоха Відродження , але: громадянська війна, світова війна, середньовіччя, античність, День Перемоги, День Незалежності України

5. У назвах орденів, відзнак (без лапок пишуться, якщо вживаються в Р.в.)

медаль “За відвагу”, орден Дружби народів, орден Пошани

6. У назвах художніх творів, наукових праць газет, журналів (назва береться в лапки)

журнал “Здоров’я”, фільм “Тіні забутих предків”, але: Біблія, Часослов, Євангеліє, Псалтир (без лапок).

З великої літери пишуться прикметники, утворені від власних особових імен:

1. У присвійних прикметниках, утворених за допомогою суфіксів –ів, -їв, -ов-, -ин, -їн у значенні належності чогось цій особі.

Грінченків словник, Шевченкова проза Тетянині діти, але: дамоклів меч, сізіфова праця, базедова хвороба (фразеологічне сполучення, термін)

2. У прикметниках, уворених за допомогою суфіксів –івськ-, -евськ-, -инськ-, -інськ- у значенні "імені когось", "пам’яті когось".

Шевченківська конференція, Пушкінське свято поезії, але: шевченківські вірші, пушкінський рукопис

1. З великої літери пишуться скорочені назви одиничних установ, організацій.

Укрінформ, Укрцукор, Укрнафта, Укрпрофрада, але: медінститут, житлкооператив, сільгоспінститут

2. Великими літерами пишуться абревіатури, утворені з початкових букв власних і загальних імен.

СНД, УТ, ТЕЦ, НАТО, СБУ, США , але: неп, вуз, загс ( скорочення з початкових букв від загальних назв, які вимовляються, як звичайні слова без вставних звуків )


З малої літери пишуться:

1. Назви посад, звань, учених ступенів: декан, академік, народний артист України, кандидат філологічних наук.

2. Назви народів, племен, назви людей за національною ознакою та за місцем проживання: киянин, українці, африканці.

3. Прізвища та імена людей, якщо вживаються зневажливо: плюшкіни, гітлери.

4. Імена та прізвища, вжиті зневажливо: гітлери, квіслінги.

Виконайте завдання:

103. Напишіть слова і словосполучення з великої або малої літери. Поясніть правила їх написання.

Архімед, пресвята богородиця, маріїна хустина, ахіллесова п’ята, шевченківський стиль, сталінська премія, президент україни, генеральний прокурор україни, генеральний секретар ООН, міністр охорони здоров’я україни, народний артист, генерал-майор, президент компанії, гори карпати, південнокитайське море, острів святої олени, планета земля, чумацький шлях, мала ведмедиця, туманність андромеди, гінчі пси, республіка польща, вулиця карла маркса, європейська площа, східна європа, львівський вокзал, епоха відродження, станція золоті ворота, кабінет міністрів україни, збройні сили україни, демократична партія україни, парк культури імені максима рильського, інститут журналістики київського університету імені Т.Шевченка, верховна рада україни, бог, святий дух, український ренесанс, восьме березня.

104. Напишіть слова і словосполучення з великої або малої літери. Поясніть правила їх написання.

День незалежності україни, громадянська війна, перша світова війна, світова війна, середньовіччя, будинок культури, країни півночі, харківський тракторний завод, різдво христове, франківська кімната, акт проголошення незалежності україни, езопівська мова, дід мороз, київська русь, місто біла церква, син божий, роман жовтий князь, грінченків словник, київські вулиці, конгрес захисту миру, народний артист україни, академік, європейське економічне співтовариство, курорти півдня, профком київського державного університету, жовті води, києво-печерська лавра, андріївська церква, орден богдана хмельницького, медаль мати-героїня, трактор білорусь, одеська автострада, козаччина, укртелеком, укрнафта, далекий схід, автономна республіка крим, хмельниччина, великий піст, конгрес української інтелігенції.

105. Перепишіть, розкриваючи дужки; букви, де треба, замініть великими.

1. Земле (ш)евченкова, (з)емле (ф)ранкова, ниво, засіяна щастям-добром, вічна твоя соловейкова мова, вічна розмова (д)ністра із (д)ніпром. 2. З боків назустріч пароплаву (д)ністровські береги пливуть. 3. Мов пущене ядро з гармати, (з)емля круг (с)онця творить цикл. 4. Випустили бджіл на (т)еплого (о)лекси. 5. А сьогодна вітри насідають із (п)івночі. 6. Настав (в)еликий (п)іст. Вже до (в)еликодня було недалеко. 7. Уночі, як (ч)умацький (ш)лях сріблясту куряву простеле, розчини вікно, послухай. 8. Лебединою піснею літа айстри в (к)иївських парках цвітуть. 9. Уже (в)олосожар піднявся, (в)із на небі вниз повертався, і дехто спати укладався. 10. З (ч)орного моря, з (і)ндійського, через (м)алу (а)зію прилетів перший тепловій.

106. Запишіть правильно словосполучення.

Міжнародний жіночий день, облвиконком, державний музей образотворчого мистецтва, київський будинок мод, книжкова палата, покуття, лауреат всеукраїнського конкурсу артистів балету, товариство об’єднаних українських канадців, біла церква, музейний провулок, уманська міськрада, луганська обласна філармонія, правобережна україна, спілка журналістів україни, перше травня, різдво христове, золоті ворота, кобзар, кобзар (Шевченко), кандидат філологічних наук, велика вітчизняна війна, троїстий союз, роман собор, печерська лавра, київські парки, тургенєвські герої, тетянин день, бульдог, меценат, національний банк україни, всесвітній конгрес прихильників миру, будинок актора, сузір'я кассіопея, тунгуський метеорит.

107. Переписати, відкриваючи дужки.

(А,а)кт (П,п)роголошення (Н,н)езалежності України, (З,з)апорізька (С,с)іч, (В,в)ерховна (Р,р)ада України, (З,з)бройні (С,с)или України, (М,м)айдан (Н,н)езалежності, (К,к)онституційний (С,с)уд України, (К,к)абінет (М,м)іністрів України, (Н,н)аціональна (Г,г)гвардія, (М,м)іністерство (О,о)світи та (Н,н)ауки України, (В,в)иконавчий (К,к)омітет (Д,д)онецької (О,о)бласної (Р,р)ади (Н,н)ародних (Д,д)епутатів, (В,в)сесвітня (Р,р)ада (М,м)иру, (О,о)світня (Ф,ф)ундація Петра Яцика (Торонто), (Л,л)іга (У,у)країнських (М,м)еценатів, (Д,д)ень (У,у)чителя, (Д,д)ев’яте (Т,т)равня (9 Травня), (З,з)олоті (В,в)орота, (Н,н)аціональна (О,о)пера імені Т.Г.Шевченка, (О,о)ксфордський університет, (О,о)рден (П,п)ошани, (О,о)рден Ярослава Мудрого, (О,о)рден “(З,з)а заслуги”, (Г,г)ерой України, (Н,н)обелівська (П,п)ремія, (О,о)рганізація (О,о)б’єднаних (Н,н)ацій, (В,в)олинська область, (І,і)ванківський район, (С,с)офійський (С,с)обор, (С,с)трийський (П,п)арк, річка (Ж,ж)овті (В,в)оди, (С,с)пасівка, (Т,т)еплого Олекси.

108. Перепишіть, розкриваючи дужки, ставлячи, де потрібно, велику літеру й лапки. Поясніть правопис власних назв.

1. Крищукові виднілося неба небагато, якась мізерія, що вміщувалася у вікні, та він знав його, міг із заплющеними очима показати (Ч, ч)умацький (Ш, ш)лях, (В, в)еликого й (М, м)алого (В, в)оза, (П, п)олярну (3, з)ірку. 2. (М, м)арія на всі боки озирається. (У, у)війшла до церкви, купила за копійку свічечку й сама понесла перед вівтар до (М, м)атері (Б, б)ожої. 3. Тисячоліття слов'янство на (Д, д)ніпрі благословляло подвиги потомків, і святі (К, к)иївські зруйнованої (П, п)ечерської (Л, л)аври дивилися зі своїх золочених уламків на зелену воду великої слов'янської ріки. 4. 1902 року з ініціативи студентів (Ч, ч)ернівецького університету видана збірка поезій (Л, л)есі (У, у)країнки (В, в)ідгуки. 5. На другий день після початку експедиції (Ш, ш)евченко виконав перший малюнок (П, п)ожежа в степу. 6. Першим (Р, р)ектором (К, к)иївського (У, у)ніверситету (С, с)вятого (В, в)олодимира, заснованого в 1934 році, став видатний (У у)країнський історик (М, м)ихайло (М, м)аксимович, автор праць з історії (У, у)країни (О. Кучерук). 7. Кожен народ має свого національного генія: в (А, а)нглії це — (В, в)ільям (Ш, ш)експір, у (П, п)ольщі — (А, а)дам (М, м)іцкевич, у (Р, р)осії — (О, о)лександр (П, п)ушкін. (У, у)країна також має свого генія — (Т, т )араса (Ш, ш)евченка, який певний час, з 1845 по 1847 роки, працював у (А, а)рхеологічній (К, к)омісії при (К, к)иївському (У, у)ніверситеті.

109. Перепишіть, розкриваючи дужки . Поясніть вживання великої літери.

(к)оролівство (н)епал, (р)ічард (л)евове (с)ерце, (п)рем'єр-(м)іністр (у)країни, (д)антове пекло, (ш)експірівські сонети, (м)іністерство (ф)інансів (у)країни, (к)андидат (ф)ілологічних (н)аук, (г)олова (в)ерховного (с)уду (у)країни, (г)еростратова слава, (к)иївський (в)ійськовий (о)круг, (к)иївський (з)авод (а)рсенал, (к)итайська (н)ародна (р)еспубліка, (п)олтавська битва, (к)оран, (н)аціональна (а)кадемія (н)аук (у)країни, (п)алац (к)ультури (у)країна, (п)окрова, (к)ороль, (п)резидент США, (в)ерсальський мир, (н)ародний (а)ртист (у)країни, (з)атока (с)вятого (л)аврентія, (д)ержава (б)агамські (о)строви, (б)абин (я)р, (з)аповідник (б)іловезька (п)уща, (т)овариство (л)ісників (у)країни, (р)еспублікансько-(д)емократична (п)артія (у)країни.

110. Виберіть з дужок велику чи малу букву у власних назвах.

Л(л)ьвіська О(о)бласна Д(д)ержавна А(а)дміністрація, О(о)деський М(м)іжнародний К(к)інофестиваль, Я(я)рославів В(в)ал, З(з)олоті В(в)орота, С(с)обор П(п)реображення Г(г)осподнього, О(о)світня Ф(ф)ундація Петра Яцика, К(к)абінет М(м)іністрів України, Д(д)оба Р(р)уїни, В(в)великий П(п)іст, Я(я)рославове К(к)нязівство, П(п)ресвята Б(б)огородиця, Г(г)енеральний С(с)екретар НАТО, І(і)нститут П(п)рава та П(п)сихології, Ч(ч)ахлик Н(н)евмирущий, Н(н)аціональний Б(б)анк України,

• У власних назвах з вибраною великою буквою лише в першому слові під­кресліть цю літеру; із позначених букв має вийти справжнє прізвище одного з письменників-емігрантів.

111. Поставте у власних назвах, де необхідно, лапки.

База відпочинку Захар Беркут, держава Київська Русь, туристичне агентство Мандри, готельний комплекс Західний Буг, селище Яблунівка, період Коліївщини, український кінофільм Поводир, ріка Жовті Води, діаспорна газета Наше слово, старовинний Псалтир, страхова компанія Янгол, станція Тараса Шевченка, Київський академічний театр Колеси, екскурсійний маршрут Підземний Львів, карпатська гора Тростян, пісои ний фестиваль Стожари.

• У власних назвах, узятих у лапки, підкресліть останню букву; із позначених букв має вийти назва роману Івана Багряного, де головний герой сповідував принцип «Краще вмерти біжучи, аніж жити гниючи».

Виконайте тестові завдання:

1. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві
А Р(р)іздвяні С(с)вята
Б 3(з)апорозька С(с)іч
В В(в)ерховна Р(р)ада
Г О(о)рганінація О(о)б’єднаних Н(н)ацій
Д Є(є)вропейський С(с)оюз

2. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві
А Б(б)абин Я(я)р
Б К(к)нязівство М(м)онако
В Д(д)он К(к)іхот
Г Ч(ч)умацький Ш(ш)лях
Д А(а)ндріївський У(у)звіз

3. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві
А К(к)абінет М(м)іністрів
Б К(к)ривий Р(р)іг
В У(у)країнська Н(н)ародна Р(р)еспубліка
Г Т(т)товариство Ч(ч)ервоного Х(х)реста
Д М(м)міністерство Ю(ю)стиції

4. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві
А С(с)ин Б(б)ожий
Б С(с)вяте П(п)исьмо
В Д(д)іва М(м)арія
Г С(с)офїйський С(с)обор
Д С(с)вятий Д(д)ух

5. З великої літери треба писати прикметник словосполучення
А Ш(ш)експірівські сонети
Б А(а)хіллесова п’ята
В С(с)имоненкова поезія
Г Б(б)альзаківський вік
Д І(і)удин поцілунок

6. З великої літери треба писати прикметник словосполучення
А Ш(ш)евченківський стиль
Б Ш(ш)евченківська премія
В Ш(ш)евченківська земля
Г Ш(ш)евченківська тематика
Д Ш(ш)евченківська епоха

7. Власну назву треба брати в лапки в усіх рядках, ОКРІМ
А цукерки Карпати
Б видавництво Свічадо
В урочище Нечимне
Г кінофільм Земля
Д товариство Просвіта

8. Власну назву треба брати в лапки в усіх рядках, ОКРІМ
А священний Коран
Б зупинка Таврійський університет
В Шевченків Кобзар
Г опера Тарас Бульба
Д літак Мрія

9 Обидві власні назви треба писати в ланках у рядку
А село Веселе, фабрика Світоч
Б роман Плаха, печиво Сюрприз
В готель Харків, дівчина Марійка
Г холодильник Норд, місто Острог
Д станція Фастів, газета Експрес

10. Орфографічну помилку (велика — мала літера) допущено в рядку
А Миколин ноутбук, Миколаївська область
Б прокрустове ложе, булгаківський стиль
В київські каштани, Київський метрополітен
Г гоголівський гумор, шевченківські свята
Д Святогірська лавра, монастирська будівля

11. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступну власну назву).
(1)Софія Київська і (2)Золоті Ворота княжого міста, (З)Видубицький монастир і (4)Києво-Печорська лавра з (5)Успенським собором — усе це духовні символи національної історії та культури.

Помилку допущено в написанні власної назви, позначеної цифрою
А1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5

12. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступну власну назву).
Перед моїми очима вирізується на небі півкруг з гір од (1)Андріївської гори до (2)Кирилівського монастиря, а далі знову синіють півкругом гори над (3)Оболонню, закручуються у (4)Вишгороді й сягають до (5)Дніпровських вод.

Помилку допущено в написанні власної назви, позначеної цифрою
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5

13. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступну власну назву).
Напередодні (1)Христового Різдва маємо (2)свят-вечір, або (З)Багату кутю, напередодні (4)Старого Нового Року — (5)Щедру кутю, а напередодні (6)Водохреща, тобто (7)Йорданських Свят, — (8)Голодну кутю.

Помилку допущено в написанні власних назв, позначених цифрами
А 1, 2, 6
Б 3, 5, 8
В 2, 4, 7
Г 1, 4, 7
Д 2, 6, 7

14. Правил уживання великої літери дотримано в рядку
А сесія Івано-Франківської обласної Ради
Б Постанова Кабінету Міністрів України
В Міжнародний комітет Червоного хреста
Г Кримська астрофізична обсерваторія
Д кафедра Новітньої історії України

15. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку
А Державний музей Українського образотворчого мистецтва
Б Київський національний університет імені Тараса Шевченка
В національний університет «Києво-Могилянська академія»
Г Парк Культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького
Д Національний Академічний драматичний театр імені І. Франка

16. Правил уживання великої літери дотримано в рядку
А Міністерство оборони України, Президент України
Б Декларація прав людини, орден Княгині Ольги
В Українська православна церква, вербна неділя
Г Конституційний Суд України, День Шахтаря
Д Голова Верховної Ради України, епоха Бароко

17. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку
А Версальський мир, святкування Івана Купала
Б Збройні сили України, сузір’я «Великий Віз»
В Свято Воскресіння Господнього, князь Олег Віщий
Г Донецький Національний університет, майдан Свободи
Д «Кирило-Мефодіївське» братство, епоха середньовіччя

18. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку
А вулиця «Гоголівська», станція метро «Олімпійська»
Б вулиця Ярославів вал, Генеральний прокурор України
В Палац урочистих подій, Національний Банк України
Г Інститут української мови, Південно-Західна залізниця
Д газета «Україна молода», будинок Дитячої творчості

19. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку
А храм Різдва Пресвятої Богородиці, Унівська Лавра
Б місто Біла Церква, Товариство Екологів України
В народний депутат України, королівство Швеція
Г Державний Прапор України, Свято рідної мови
Д станція «Здолбунів», страхова компанія «Оранта»

20. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку
А кондитерська фірма «Рошен», Бог Посейдон
Б видавництво «Глобус», держава Київська русь
В Сократова мудрість, «Володимирський» собор
Г Трипільська культура, Прем’єр-міністр України
Д фрегат «Гетьман Сагайдачний», князівна Либідь

21. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку
А Кавказький хребет, Карпатські гірськолижні траси
Б Українська академія друкарства, Будинок Актора
В кав’ярня «Золотий дукат», Лівадійський палац
Г Бережанська гімназія, селище Зелена діброва
Д «Південний» вокзал, Краснодарський край

22. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку
А Північний полюс, центральна Слобожанщина
Б стадіон «Спартак», книги «Старого Заповіту»
В Декан хімічного факультету, доба Ренесансу
Г Генеральний секретар ООН, Євангеліє від Луки
Д Біловезька Пуща, дочка Прометея (Леся Українка)

23. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку
А Червона Шапочка, Леонардо Да Вінчі
Б античний світ, Літопис «Самовидця»
В північна Буковина, День Конституції
Г Контрактова площа, мис «Доброї надії»
Д допитливі Мічуріни, новітні наполеони

24. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в реченні
А Після огляду мистецьких шедеврів Лувру нас запросили на пішохідну екскурсію «Єлисейськими Полями».
Б Минулого року я став студентом Львівського національного університету імені Івана Франка.
В Біля самого підніжжя Говерли, там, де бере свій початок норовлива річка Прут, розташований пансіонат Заросляк.
Г Із Сімферополя ви за півтори години можете легко дістатися Південного Берега Криму.
Д «Історичний музей» — одна з центральних станцій «Харківського метрополітену» — має виходи: до Бурсацького узвозу та площі Конституції.

Теми